FANDOM


Wyjście z wyspy to istniejący w bliżej nieokreślonej płaszczyźnie czasoprzestrzeni kanał łączący serce wyspy z pustynią w Tunezji. Po przekręceniu koła i przesunięciu wyspy zarówno Benjamin Linus jak i John Locke trafili na pustynię. Ponadto pomiędzy opuszczeniem wyspy, a przybyciem do Tunezji z nieznanych przyczyn występuje znaczna różnica czasu (w przypadku Locke'a były to ponad trzy lata). W 2008, gdy Charles Widmore wiedział już, gdzie znajduje się owo "wyjście" ogrodził fragment pustyni i zamontował na ogrodzeniu kamery czekając na Johna Locke'a.

Pytania bez odpowiedzi i teorie

  • Dlaczego akurat Tunezja?
    • Stąd wywodziła się starożytna cywilizacja zamieszkująca wyspę, która skonstruowała machinę do przesuwania wyspy oraz posąg, świątynię oraz inną budowlę.
      • Starożytna cywilizacja wywodziła się z Egiptu. W Tunezji nie stosowano hieroglifów.