FANDOM


Pearlcomputer

Komunikat o raporcie

W odcinku "?" Locke zauważa na monitorze komputera ze stacji Perła napis ">:Print log? Y/N" ("Wydrukować raport? T/N"). Po wciśnięciu na klawiaturze "Y", drukarka zaczęła drukować powtarzające się serie kodów, każda zakończona słowem "zaakceptowany":

41602046:53 accepted 41602050:29 accepted 41602052:17 accepted 41602054:05 accepted 41602055:53 accepted 41602057:41 accepted 41602059:29 accepted 41602061:17 accepted 41602063:05 accepted 41602064:53 accepted 41602066:41 accepted 41602068:29 accepted 41602070:17 accepted 41602072:05 accepted 41602073:53 accepted 41602075:41 accepted 41602077:29 accepted 41602079:17 accepted 41602081:05 accepted 41602082:53 accepted 41602084:41 accepted 41602086:29 accepted 41602088:17 accepted 41602090:05 accepted
(itd.)

SystemFailurePrintOut

Komunikat o błędzie systemu

Okazało się, że są to daty i godziny wprowadzania liczb w komputerze w stacji Łabędź. Oprócz wspomnianych ciągów liczb, w raporcie znajdują się również komunikaty o treści: "SYSTEM FALIURE" ("Błąd systemu"). Najbardziej prawdopodobne jest to, że wszystko, co wprowadzane jest do komputera w Łabędziu, zostaje zarejestrowane. Owe ostrzeżenie zostaje znalezione w ostatnim odcinku 2. sezonu przez Desmonda, który uświadamia wtedy sobie, że to on, poprzez nie wpisanie liczb do komputera w Łabędziu, spowodował katastrofę lotu Oceanic 815.Interpretacja

Raport

Wydruk raportu z zaakceptowanymi kodami

Owe kody możemy odczytać w następujący sposób:

922044:16 SYSTEM FALIURE

(czytany od lewej):

9 - miesiąc (wrzesień)
22 - dzień
04 - rok (2004)
4:16 - czas (godziny:minuty)
SYSTEM FALIURE - Błąd systemu

22 września 2004 roku - dzień katastrofy lotu 815


Nie wiadomo jednak, jak do końca odczytać kody pochodzące z przed dnia katastrofy:

Np.: 41602072:05 accepted

(czytany od lewej):

4 - miesiąc (kwiecień)
16 - dzień
02 - rok (2002)
07 - ?
2:05 - czas (godziny:minuty)
accepted - zaakceptowany

Tajemnicą pozostaje liczba "07" stojąca za liczbą "04" określającą rok (być może są to dwie oddzielne cyfry "0" i "7" i obie mają inne znaczenie).

Pojawienie się w fabule

W filmie dwa razy pojawia się wydruk raportu: w odcinku "?", zaraz po wydrukowaniu przez komputer w perle i w odcinku Live Together, Die Alone: Part 1, gdy Desmond analizuje jego fragment z napisem "SYSTEM FALIURE".

Teorie

  • Raport był zapisywany na dysku komputera w Perle i mógł być wysyłany dalej przez personel tej stacji.
  • Wydruk zawierał prawdopodobnie kody pochodzące z początków istnienia stacji, tak więc głębsza ich lektura mogłaby wyjaśnić datę ich powstania, oraz błędy systemu we wcześniejszym czasie (o ile miały one miejsce).