FANDOM


Przywódcy rozbitków

Jack S5

Jack Shephard

Ben S5

Benjamin Linus

Jack Shephard - niemal od razu po katastrofie namaszczony na lidera grupy rozbitków. Utrzymuje tą pozycję do końca 2. sezonu, kiedy zostaje porwany przez innych. Po powrocie spotyka się ze sporą nieufnością ze strony rozbitków, związaną z przyprowadzeniem przez niego do obozu Juliet. Pomimo tego, że jego pozycja jest zewsząd podważana, udaje mu się skoordynować akcję polegającą na przemieszczeniu rozbitków w okolice radiostacji, przy jednoczesnym zorganizowaniu zasadzki na innych, czym ostatecznie odzyskuje swoją pozycję, którą utrzymuje do końca IV sezonu, kiedy Oceanic 6 wydostaje się z wyspy.

Locke S5

John Locke

Jacob

Jacob

John Locke - Od samego początku indywidualista, nie uznający autorytetu Jacka. Dochodzi między nimi do kilku drobnych starć. Przez pierwsze dwa sezony wydaje się być cieniem Jacka, podkopującym jego autorytet i podważającym decyzje. Dzięki bezkompromisowemu charakterowi oraz dużej charyzmie cieszył się dużym poparciem wśród rozbitków, dlatego też po porwaniu Jacka, objął przywództwo w grupie. Stracił je, kiedy dołączył do Innych. Niemniej jednak, udaje mu się doprowadzić do rozłamu w grupie i w pierwszym odcinku 4 sezonu zakłada własną grupę rozbitków, którą prowadzi do opuszczonych przez Innych Baraków. Jego grupa nie popiera wezwania pomocy na Wyspę. Po tym, kiedy ta grupa została rozbita (część jej członków zginęła, pozostali dołączyli do grupy Jacka), obejmuje przywództwo nad Innymi po abdykacji Bena.

Sayid S5

Sayid Jarrah

Richard Alpert

Richard Alpert

Sayid - Zawsze cieszył się zaufaniem grupy i był sporym autorytetem wśród rozbitków, do którego zwracano się z prośbą o pomoc. Niejednokrotnie udawało mu się hamować zbyt pochopne działania Locke'a bądź wykonać bardziej zdecydowane kroki tam, gdzie bał się to zrobić Jack. Najbardziej widoczna jego rola przywódcy była w okresie między odejściem Locke'a, a odzyskaniem władzy przez Jacka.

Desmond S5

Desmond Hume

Karen & Gerald DeGroot

Karen i Gerald DeGroot

Desmond - Nigdy nie był przywódcą grupy, niemniej jednak w okresie "bezkrólewia" między odejściem Locke'a, a odzyskaniem władzy przez Jacka (druga połowa trzeciego sezonu) odegrał istotną rolę, dowodząc wyprawą, po której znaleziono Naomi oraz zarządzając wszystkim, co się z Naomi wiązało pokazując tym swoje zdolności przywódcze.

Ana-Lucia1

Ana-Lucia Cortez

Pierre Chang

Pierre Chang

Ana-Lucia - Niekwestionowana liderka grupy "ogonowców", którą była od samego początku aż do połączenia tej grupy z grupą rozbitków ze środka samolotu, kiedy straciła zupełnie swoje znaczenie jako przywódczyni.

Inni

Benjamin Linus - Prawdopodobnie przywódca Innych, ma autorytet wśród podanych jednakże część z nich knuła spiski ( m.in. Juliet ). Swoją pozycję traci w 3x22 kiedy to staje się jeńcem rozbitków.

Jacob - prawdopodobnie przywódca Innych, wiemy że ma autorytety wśród Innych, prawdopodobnie tylko Ben może się z nim kontaktować.

Richard Alpert - bardzo wysoko postawiony człowiek w hierarchii Innych, nie starzeje się. Prawdopodobnie od setek lat jest liderem poszczególnych frakcji Innych, może sam podejmować decyzję jednak z reguły jest wskazane by konsultował je z resztą przywódców.

Inicjatywa DHARMA

Karen DeGroot i Gerald DeGroot - założyciele Inicjatywy DHARMA i jej prawdopodobni przywódcy, z wykształcenia naukowcy.

Pierre Chang - naukowiec, ojciec Milesa. Prawdopodobnie przywódca projektu naukowego Inicjatywy, koordynuje budowę wszystkich stacji i ściśle współpracuje z niżej postawionym Stuartem Radzińskim.

Charles Widmore

Charles Widmore

James Ford- jeden z rozbitków który znalazł się w Dharmie i spędził w niej trzy lata w wyniku przeniesienia Wyspy przez Locke'a do roku 1974. W 1977 ma wypracowany autorytet i pod przybranym imieniem Jim LaFleur jest szefem ochrony Projektu DHARMA. Współpracuje m.in. z Horacym Goodspeedem. Wszyscy w Inicjatywie darzą go szacunkiem i respektem.

Poza wyspą

Pan Paik - ojciec Sun, szef wielkiej koreańskiej korporacji wpływającej na rząd i gospodarkę kraju. Ma olbrzymi autorytet wśród pracowników, za niepodporządkowanie się grozi u niego kara śmierci. Jest wyznawcą rządów dyktatury.

Charles Widmore - to samo co Paik.

Sawyer S5

James Ford

Paik

Pan Paik

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC-ND , o ile nie zaznaczono inaczej.