Lostpedia
Advertisement

Pomieszczenie znajdujące się w Queen's College w Oxfordzie. Tutaj Daniel Faraday wykonywał eksperymenty, których nie akceptowały władze uczelni.

Advertisement