FANDOMKij

Kij był używany przez Eko Do walki z Innymi. W bunkrze Eko zaczyna rzeźbić na kiju. Po śmierci Eko kij wziął John Locke. Kij został ironicznie nazwany przez Charliego Jesus stick (laska Jezusa, lub jezusowa laska)

Napisy z kija

 • Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca na północ.
 • John 3:05 (prawdopodobnie skrót biblijny: J 3, 5- "Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego")
 • 4:8:15 (prawdopodobnie jest tam cały ciąg Liczb)
 • Rom 6:12 - (Prawdopodobnie List do Rzymian 6, 12 "Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom")
 • HNB 1:3 (Prawdopodobnie Księga Habakuka 1,3 "Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.")
 • "Hateth" (słowo pochodzi z Księgi wyjścia - Exodus - 23,5
 • Revelations 3:(...) - Apokalipsa 3: (skrót biblijny)
 • 23(25?) Psalm
 • List do Kolosan
 • List Tytusa 3 i 4
 • Acts 4:12 (prawdopodobnie Dzieje Apostolskie 4,12 "nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" )

5. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. (Ezech. 8:5 BW)


Na kiju były wypisane wszystkie Liczby z ciągu. '4:8:15:16' , 'Psalm 23', 'Acts 4:12' . Gdy Eko został zapytany przez Charliego , co tam jest napisane, Eko odpowiedział, ze jest napisane to, co on chce zapamiętać. Czyżby miedzy innymi liczby?

Jessusstick
Jessustick2
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC-ND o ile nie wspomniano inaczej.