Lostpedia
Lostpedia

Falah był więźniem politycznym. Dowiadujemy się o nim z retrospekcji Sayida. Falah był przetrzymywany w jednym z więzień Gwardii Republikańskiej. Torturowany przez Sayida, w celu ujawnienia informacji na temat jego zaangażowania we współpracę z powstańczą grupą Shia, chcącą przywrócić dawny reżim. (Solitary)

Ciekawostki

  • Falah prawdopodobnie nie jest imieniem więźnia, gdyż Falah po arabsku, to po prostu "wieśniak". Wielce prawdopodobne jest to, że Sayid użył tego określenia, w celu podkreślenia pochodzenia więźnia.