FANDOM


Definicja

Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych.

Teoria oddziaływań elektromagnetycznych (elektrodynamika klasyczna, elektrodynamika kwantowa) powstała z unifikacji teorii magnetyzmu i elektryczności, dokonanej przez Jamesa Clerka Maxwella. Centralną rolę w tej teorii odgrywa pojęcie pola elektromagnetycznego. Zachowanie pola elektromagnetycznego opisane jest równaniami Maxwella, zgodnymi (pomimo że powstały wcześniej) ze szczególną teorią względności.

W myśl równań Maxwella stacjonarne pole elektromagnetyczne pozostaje związane ze swoim źródłem, np. naładowaną cząstką lub przewodnikiem, przez który przepływa prąd. Zmienne pole elektromagnetyczne, natomiast, rozprzestrzenia się w postaci fali elektromagnetycznej. Fale elektromagnetyczne poruszają się z prędkością światła i zależnie od długości fali przejawiają się jako (od fal najdłuższych do najkrótszych): fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X), promieniowanie gamma. Kwantem fali elektromagnetycznej jest foton. Oddziaływanie elektromagnetyczne polega na wymianie między cząstkami naładowanymi (o ładunku elektrycznym) pośredniczącego fotonu.

   * B - fale radiowe
   * C - mikrofale
   * D - podczerwień
   * E - światło widzialne
   * F - ultrafiolet
   * G - promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X)
   * H - promieniowanie gamma
   * I - widmo światła widzialnego

Dla porównania na rysunku zaznaczono także częstości fal akustycznych, czyli nie będących falami elektromagnetycznymi, słyszanych przez ludzkie ucho (A)

W Lost

  • Stacja Łabędź służyła do badań nad elektromagnetyzmem. W stacji tej kontrolowane były anomalie elektromagnetyczne.
Wiki Ten artykuł jest tylko zalążkiem
Możesz pomóc Lostpedii rozszerzając go
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC-ND , o ile nie zaznaczono inaczej.