FANDOM


Angelo Busoni był pacjentem, który przybył do Szpitala Św. Sebastiana, aby Jack przeprowadził na nim specjalną operację ratującą mu życie. Nie rozumiał angielskiego, tylko ojczysty włoski; jego córka Gabriela tłumaczyła mu prowadzone rozmowy. Angelo rozumiał, że jego śmierć jest bliska i nieuchronna, ale życzył sobie, aby tak czy owak być leczonym. Według Christiana Stepharda miał nieusuwalny dordzeniowy guz i nie kandydował na operację. Christian powiedział: „Czego on szuka? Cudu?”. Jack zamierzał operować Włocha, zainspirowany „cudem” odzyskania zdrowia przez Sarah. Niestety, operacja nie powiodła się i Angelo umarł.

Ciekawostki

  • "Angelo" oznacza anioł. Córka Angelo ma na imię "Gabriela" - Gabriel jest aniołem. Inne tłumaczenie "Angel" to posłaniec.
  • We włoskiej wersji „Zagubionych” Angelo Busoni i jego córka mówią po francusku, aby odróżnić ich od włoskich pierwowzorów postaci.
  • Postać księdza Busoniego pojawia się w powieści "Hrabia Monte Christo" Alexandra Dumasa ojca