Wikia


Sawyer schreef een brief naar de man die zijn ouders had opgelicht. Zijn vader kon dit niet uitstaan en vermoordde Sawyers moeder om daarna zelfmoord te plegen. De man die hen had opgelicht noemde Sawyer. Nadat Sawyer op 19 jarige leeftijd "de man werd die hij achtervolgde" door zelf iemand op identieke wijze op te lichten nam hij zijn naam over. Vanaf die dag laat hij zichzelf Sawyer noemen.

Inhoud Edit

Beste Meneer Sawyer,

U kent mij niet, maar ik weet u bent en ook wat u heeft gedaan. 

U bent naar bed geweest met mijn moeder en daarna heeft u al het geld van m'n vader gestolen.
Hij is toen zo kwaad geworden dat hij m'n moeder heeft vermoord. Daarna pleegde hij zelfmoord.
Ik weet alleen uw naam, maar eens vind ik u en dan krijgt u deze brief zodat u weer weet wat u mij
heeft aangedaan. 

U heeft mijn beide ouders vermoord Meneer Sawyer.