Wikia


Het Santa Rosa Mental Health Institute is een psychische instelling, als te zien in flashbacks.

PatiëntenEdit

Strosa
  • Hugo "Hurley" Reyes
    • Werd waarschijnlijk aangenomen voor verschijnselen van traumatische spanningen en zachtaardige schizofrenie (geestesziekte)
    • Werd na medicatie ontslagen

PersoneelEdit

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.