Wikia


Karen DeGroot is de mede-oprichter van het DHARMA Iniatief. Ze is getrouwd met Gerald DeGroot.

Voor het DHARMA InitatiefEdit

Ze studeerde aan de Universiteit van Michigan en ze is gezien in de Orientatie-films van de Zwaan en de Parel.

Oprichten van het DHARMA IniatiefEdit

In 1970 richtte ze, samen met haar man, het DHARMA-Initatief op. Het werd financieel gesponserd door Alvar Hanso. Hun doel was een communale onderzoeksamenstelling oprichten waar op grote schaal de wetenschappers en vrij-denkers van rond de wereld onderzoek naar meteorologie, psychologie, parapsychologie, de dierkunde, en elektromagnetisme konden nastreven.

Na het DHARMA-InitatiefEdit

Volgens Thomas Mittelwerk heeft het DHARMA Initatief gefaald. Wat er uiteindelijk met Karen is gebeurd, is onbekend.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.