Wikia


French camp

Rousseaus kamp

Rousseaus Kamp is de ondergrondse bunker waar Rousseau leefde. Ze had deze bunker omringd met verschillende vallen. Niet ver van deze bunker is er een touwbrug.

Opvallende elementenEdit

  • Het interieur ziet er vrij industrieel uit, en is mogelijk niet gemaakt door Rousseau zelf.
  • Er was elektriciteit.

FeitenEdit

  • Eerste keer gezien in Solitary.
  • Sayid werd hier gemarteld en gevangen gehouden door Rousseau.
  • Zij verliet de bunker na haar ontmoeting met Sayid.
  • Er stond een tafel met kaarten, nota’s, en batterijen. Waarschijnlijk kwamen deze uit Rousseaus boot.
  • Werd vernield in een explosie toen Jack een draad raakte in Numbers

TheorieënEdit

  • Is een opslagruimte zoals De Pijl.
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.