Wikia


Juliets teken is een teken op de onderrug van Juliet.

Nadat Ben Juliets executie heeft afgeschaft vertelt hij echter wel dat ze gemerkt/getekend moet worden. Jack vraagt in het eind van Stranger in a strange land aan Juliet dat hij wil zien waar ze haar "gemerkt" hebben. Juliet laat een teken zien op haar onderrug. Het lijkt wat op een omgekeerd kruis met de bovenstreep langer dan de rest met nog 4 extra lijnen erbij. Het teken is omhoog gehaald, rood geworden en ontstoken... Jack behandelt het met een Aloe Vera-blaadje.

Het teken lijkt wel wat op de symbolen van "The Hand of Eris", "Pisces" , en "Amonnium Salt"

Feiten Edit

Juliet heeft haar teken gekregen in "Stranger in a Strange Land", dezelfde aflevering waarin we meer over Jacks tatoeages te weten komen die ook sterren zijn. Het teken van Juliet lijkt wat op een soort ster. In de bijbel is het Teken van Kaïn een symbool van God dat je je moet schamen over je daden en dat je niet geëxcuteerd kan worden. In de podcast van 30 maart 2007 vertelde Elisabeth Mitchell die Juliet speelt dat het teken betekent dat Juliet een verrader en een moordenaar is.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.