Wikia


Dit artikel gaat over de aflevering Jughead. Voor de bom, bekijk de Jughead (bom)-pagina.
"Jughead"
Jughead veraf
Seizoen
Aflevering

5
03
Nederlandse uitzenddatum
28 januari 2009
Lengte
41:45
Flashback
Flashforward
{{{flashforward}}}
Middelpunt personage(s)
{{{centric}}}
Dag(en)
[[Timeline|]]
Geregiseerd door
Speciale gastrollen

{{{specialguests}}}
Co-starring
{{{costars}}}
Uncredited
{{{uncredited}}}

[[{{{transcript}}}|Episode transcript]]
[[{{{transcript2}}}|Part Two]]

[[{{{audiotranscript}}}|Commentary transcript]]


Jughead is de derde aflevering van Seizoen 5. De personage die in het middelpunt staat is Desmond, die een herinnering ophaalde van het Eiland waar Daniel Faraday hem vertelde dat hij zijn moeder moest gaan zoeken in Oxford. Daniel kon echter de naam niet meer zeggen, omdat hij toen vlak voor zijn ogen wegflitste. Desmond reist dan met zijn gezin, Penny en zijn zoon Charlie naar Oxford in Engeland waar hij een afgesloten laboratorium vindt. Volgens een conciërge heeft Daniel een experiment uitgevoerd op zijn vriendin waardoor er een erg ongeluk is gebeurd. Als Desmond Daniels vriendin bezoekt blijkt het dat ze wordt gefinancierd door Charles Widmore. Op het eiland merkt Sawyers groep dat de mannen in legeruniform eigenlijk Anderen zijn en één weet te ontsnappen waardoor John hem kan volgen naar het kamp waar hij Richard Alpert aantreft. Daarvoor werd de groep van Daniel Faraday gevangen genomen en naar het kamp gebracht. De anderen dachten dat ze lid waren van het Amerikaanse leger waardoor Richard Alpert Daniel naar een bom stuurde om die te ontmantelen.

Samenvatting Edit

Op het eilandEdit

1954Edit

Ellie houdt Daniel onder schot

Ellie houdt Daniel onder schot.

Na de aanval op de overlevenden door vlammende pijlen, zouden alle overlevenden elkaar bij de beek ontmoeten. Toen Miles Straume, Charlotte Lewis, Daniel Faraday en twee andere overlevenden bij de beek aankwamen, zagen ze niemand. De twee overlevenden liepen naar de beek om wat te drinken. Opeens kreeg Miles iets door en zag verschillende landmijnen liggen. Hij waarschuwde de twee maar het was al te laat en de twee werden gedood door de landmijnen.

Voordat Miles, Charlotte en Daniel konden opstaan kwamen er verschillende mensen met legeruniformen op hen af met wapens in hun hand. Een vrouw genaamd Ellie bleek de groep te leiden en hield Daniel onder schot. Ze zei tegen Daniel dat hij het niet kon laten. Daniel had echter geen idee waar dit over ging en de groep werd gevangen gehouden en meegenomen. Ze vroeg waar de rest van de groep was waarop Miles antwoordde dat ze misschien wel opgeblazen waren door hun landmijnen. Ellie zei dat zij geen landmijnen plaatsen en dat die van hun zijn. Ze vroeg toen wie de leiding had, waarop Miles naar Daniel wees. Ellie vroeg opnieuw aan Daniel waar de rest van zijn groep was. Daniel wist het niet en de groep werd naar hun kamp gebracht. Onderweg kreeg Miles door dat ze over een graf liepen dat niet langer dan een maand oud was. Hij vertelde dat het leden waren van het Amerikaanse leger. Hij wist echter niet welk jaar het was. Ook ontdekte Daniel dat één van de groep brandwonden had aan beide handen. Hij geloofde dat dit kwam door straling.

Widmore gevangen door Locke Sawyer en Juliet

Johns gevangenen.

Juliet vraagt of Richard er is

Juliet vraagt of Richardus er is.

Ondertussen vragen John, Sawyer en Juliet zich af wat ze met de gevangen moeten doen. Locke, die het geweer observeert, merkt op dat het een M1 Garand Calibert is, die ze gebruikten in de jaren veertig en vijftig. Sawyer merkt de schotwond van John op en vraagt hoe hij daar aan kwam. Voordat John antwoord kon geven onderbrak Juliet en vertelde dat er belangrijke zaken waren.

Saywer wilde ze vermoorden en opeens zei de ene gevangene wat tegen de anderen in een andere taal. Juliet herkende de taal als Latijn en zei wat terug in het Latijn. Juliet vertelde ze dat het Latijn was en wist dat de gevangenen Anderen waren, doordat Anderen Latijn kunnen. Onderweg naar de beek, waar de overlevenden elkaar zouden aantreffen, vertelde Juliet dat Latijn volgens hun de taal van de verlichte mensen was. De gevangene, met de naam Cunningham op zijn borst, vertelde dat iedereen bij de beek dood, of gevangen zou zijn doordat Sawyer schreeuwde dat ze bij de beek zouden afspreken tijdens de aanval met vlammende pijlen op het strand. Juliet wist Cunningham echter over te halen om ze naar het kamp te brengen zodat er geen gewonden meer hoefden te vallen en vroeg naar Ricardus Alpert. Toen Cunningham de locatie probeerde te vertellen van hun kamp, brak de andere gevangene zijn nek en rende weg. John wilde schieten maar bedacht zich omdat dat zijn mensen waren. Jones vluchtte de jungle in.

Richard ondervraagt de groep

Richard ondervraagt de groep.

Richard praat met Daniel

Richard voert een discussie met Daniel.

Toen Daniels groep naar het kamp werd gebracht, riep Ellie naar ene Richard. Uit een duistere tent kwam Richard Alpert, die de leider van de anderen bleek te zijn. Richard bleek echter dezelfde leeftijd te hebben als in 2004. Hij en de Anderen geloofde dat de groep lid waren van het Amerikaanse leger. Hij vroeg aan Daniel of ze hun bom kwamen ophalen.

Toen Daniel en zijn groep in een tent werden gestopt vertelde Daniel tegen Charlotte en Miles dat ze beter konden denken dat ze van het Amerikaanse leger waren, omdat dat volgens hem de beste kans was om in leven te blijven. Opeens kwam Richard binnen en vroeg aan Daniel of niet wilde onthullen waar de rest van zijn groep was. Daniel vertelde dat hij dat niet deed omdat hij dacht dat de anderen de rest ook zouden vermoorden. Richard, die nog steeds dacht dat ze bij het Amerikaanse leger hoorden, vertelde dat het Amerikaanse leger begonnen was, dat ze naar het eiland kwamen en op de Anderen begonnen te schieten. Daniel vertelde dat hij daar niets van af wist en dat zijn groep gewoon wetenschappers waren. Richard vroeg of ze voor de bom kwamen waarop Daniel ja antwoordde. Daniel zag de brandwonden en vertelde dat volgens de brandwonden, op de handen van één van de Anderen, dat de bom onstabiel was en dat Daniel hun enige hoop is om het ontmantelen. Richard twijfelde echter aan zijn stelling en vroeg of hij niet gestuurd was voor een zelfmoordmissie. Daniel onthulde toen hij dat verliefd was op Charlotte Lewis en dat hij haar nooit pijn zou doen. Richard geloofde hem en stemde in met zijn plan. Hij waarschuwde Daniel, dat als er iets gebeurt, Daniel Charlotte dan wel pijn zou doen.

Richard en Widmore alweer oneens met elkaar

Jones betreedt het kamp.

Daniel werd uit de tent gehaald en Richard wilde hem de waarheid vertellen over wat er hier was gebeurd. Hij vertelde dat ze een paar maanden geleden een aantal militairen vonden die het kamp opbouwden. Ze vroegen hen netjes of ze hun eiland wilde verlaten maar dat deden ze niet. Toen ze dat niet deden moest Richard van zijn leider de militairen vermoorden. Opeens kwam Jones het kamp binnen rennen. Richard vroeg wat er gebeurd was en Jones vertelde dat Cunningham en hij gevangen waren en in de minderheid waren. Jones vroeg toen wie dat was, waarop Richard antwoordde dat hij de problemen gaat oplossen. Jones was het echter niet met Richard eens omdat hij één van de vijanden waren. Richard beval toen Ellie om Daniel mee te nemen. Richard vroeg toen aan Jones hoe hij ontsnapt was. Jones vertelde dat hij weggerend was. Richard vond dit een stom idee omdat ze hem misschien konden volgen. Jones zei toen dat hun leider een oude man is die dit eiland vast niet beter kon dan dat hij kon.

Locke aanschouwt het kamp

John aanschouwt het kamp.

Van een afstand stond John Locke het kamp te observeren. John vroeg toen hoe Juliet wist dat Richard hier zou zijn. Juliet vertelde toen dat Richard hier altijd is. John vertelde toen hij geïnteresseerd is in Richard omdat hij hem wilde vertellen hoe hij van het eiland kon komen, maar dat ze net onderbroken werden door de flits. John vertelde dat hij het kamp in gaat en dat hij Sawyer en Juliet tien minuten voorsprong gaven om Daniel te redden. Ondertussen werd Daniel door Ellie meegenomen. Ellie hield Daniel goed in de gaten en hield hem de hele tijd onder schot. Daniel keek de hele tijd naar Ellie en vertelde dat hij op iemand lijkt, die hij vroeger kende. Ellie vertelde toen dat hij Daniel gelooft en dat hij misschien Richard tuk had, maar niet haar. Ellie vroeg toen wie hij was en wat ze deden op het eiland. Daniel vertelde toen dat hij de beste kans is op het ontmantelen van de bom. Ellie liet toen de bom aan Daniel zien.

Daniel over jughead

Daniel vertelt Ellie dat ze de bom moeten begraven.

Daniel beklom de stelling en observeerde de bom. Hij ontdekte toen een scheur in de bom en liep naar Ellie toe. Daniel vroeg of ze lood of cement hadden. Toen Ellie vroeg waarvoor, zei Daniel dat ze die nodig hadden om de scheur in de romp te dichten. Ellie vertrouwde Daniel nog steeds niet en Daniel vroeg of hij haar kon vertrouwen. Daniel vertelde toen dat ze de bom moesten begraven en dat over vijftig jaar in de toekomst, alles nog goed is en dat bom niet ontploft is. Ellie keek verward naar Daniel en opeens kwamen Sawyer en Juliet uit de bosjes en bevolen Ellie om haar wapen te laten vallen. Ellie vroeg aan Daniel of zij ook uit de toekomst kwamen. Sawyer vroeg toen aan Daniel: "heb je het haar verteld?"

Charles Widmore 1954

John komt achter de ware identiteit van Jones.

Op hetzelfde moment kwam John Locke het kamp van de Anderen binnen stormen. Hij schreeuwde naar Richard Alpert en iedereen in het kamp vloog overeind. Jones pakte zijn wapen en wilde John neerschieten. Opeens kwam Richard Alpert tevoorschijn. Richard liep naar John toe en vroeg wie hij was. John stelde zich voor en Richard bleek hem niet te kennen. John vertelde toen dat Jacob hem had gestuurd. Richard keek even twijfel achter naar John en beval toen aan iedereen om de wapens te laten zakken. Jones wilde dat echter niet en stelde het bevel van Richard in de twijfel. Richard liep toen op hem af en onthulde de echte naam, Widmore, van Jones. John keek verrast op en vroeg of zijn Charles Widmore was. Widmore bevestigde dit en vroeg wat dat er toe deed waarop op John zei leuk om je te ontmoetten.

Richard bracht John naar zijn tent waar John hem zijn kompas gaf. John vertelde dat hij hem dat had gegeven. Richard was echter verrast en geloofde hem niet. Toen Richard de datum vertelde, zei John dat hij over twee jaar geboren zou worden en als hij hem niet gelooft, dat hij zijn geboorte kan gaan aanschouwen. Ook vertelde hij dat hij op een dag zijn leider zou zijn. Opeens hoorde John de flits en al gauw begon de lucht geel te worden. John vroeg toen aan Richard hoe hij van het Eiland kon komen. Opeens kwam de flits en verschenen de overlevenden.

1 november 2004Edit

De overlevende verschenen in het jaar 2004. Ze zagen dat het kamp was verdwenen en eindigde op een lege Mesa. Sawyer, Daniel en Juliet waren inmiddels al terug en Daniel omarmde Charlotte en maakte haar boeien los. Opeens kwam er bloed uit de neus van Charlotte en viel ze flauw neer. John en Juliet renden naar haar toe maar ze was al buiten bewustzijn.

Van het eiland Edit

2005Edit

Charlie Hume geboren

Charlie wordt geboren.

In het jaar 2005 stormt een onrustige Desmond de havens van Philippines. Hij door stormt de haven en vraagt naar Efren Salonga. Hij vraagt het aan verschillende mensen totdat hij opeens Efren Salonga vindt in een hutje. Efren Salonga rende toen achter hem aan en Desmond vertelde toen dat er heel veel bloed was. Desmond en Efren Salonga betreden Desmonds boot en aanschouwen een Penny die elk moment kan bevallen. Efren Salonga, de dokter pakt zijn spullen en begeleidt de geboorte van hun zoon. Desmond en Penny zijn zo blij en noemden het kind Charlie.

2007Edit

Desmond en Charlie Hume

Desmond met zijn zoon.

In het jaar 2007 zitten Desmond en zijn zoon op het dek van zijn schip te kijken naar de horizon. Desmond vertelt een verhaal over een prachtig eiland waar Desmond ooit geleefd heeft. Hij vertelt dat op dat eiland Schotland ligt, de plek waar Penny en Desmond elkaar hebben ontmoet. Opeens komt Penny aan dek en zegt ook dat dat de plek was waar hij haar hart brak. Desmond vertelde dat hij dat gedeelte eruit had gelaten.

Desmond vertelt Penny dan dat hij de moeder van Daniel Faraday moet vinden, doordat hij nog steeds op het eiland is en zijn hulp nodig heeft. Hij zegt dat hij dan voorgoed klaar is met het eiland. Desmond zegt dat Daniel dit drie jaar geleden tegen hem verteld heeft. Penny is echter verward en vraagt aan Desmond hoe hij dit pas twee dagen geleden herinnerde. Desmond vertelde dat hij daar geen verklaring voor had, maar hij weet zeker dat het een herinnering was en dat hij zijn moeder moet gaan zoeken om iedereen te redden. Penny vroeg toen aan Desmond of hij terug zou gaan naar het eiland. Desmond stelt haar gerust door haar te vertellen dat hij daar nooit meer terug wou gaan.

Eenmaal in Oxford aangekomen vraagt Desmond naar de moeder van Daniel Faraday. De receptionist vindt geen Faraday in de computer en Desmond vertelt haar dan dat Daniel Faraday drie jaar geleden nog op deze universiteit professor was en dat hij hem ooit een keer heeft opgezocht, maar kan het jaar niet meer herinneren. De receptionist kijk nog één keer maar kan geen Faraday vinden. Desmond besluit dan op zijn kantoor op te zoeken. Doordat Desmond in het verleden hem een keer eerder heeft opgezocht, wist hij waar hij moest zoeken en hij aanschouwde een afgezet lokaal. Hij besloot naar binnen te gaan en ontdekte een stoffig en verlaten lokaal. Hij keek in het rond en zag een foto van Daniel en een meisje. Opeens kwam een conciërge binnen en vroeg wie hij was. Desmond vertelde dat hij geen professor was. De conciërge vertelde dat dit ooit het lokaal van Daniel Faraday was waar hij experimenteerde op een levende mens, een jonge vrouw. De conciërge gaf de naam van de vrouw en Desmond ging haar opzoeken.

Desmond aanshouwt de vriendin van Daniel

Desmond aanschouwt een in coma liggende Theresa.

Desmond gaat de vrouw, die Theresa heette. Toen hij aanbelde bij het adres, deed Theresa's vriendin open. Ze liet Theresa aan Desmond zien en het bleek dat ze in een soort van coma lag, wat veroorzaakt was door Daniel. Ze vertelde hem dat Daniel haar achtergelaten had, anders dan Charles Widmore, die de volledige verantwoording op zich nam en alle kosten betaalde. Ze vertelde dat Widmore al de onderzoeken van Daniel financierde toen hij nog op Oxford zat.

Desmond in het kantoor van Widmore

Desmond stormt het kantoor van Widmore binnen.

Na zijn ontmoeting met Theresa stormt Desmond boos het kantoor van Charles Widmore binnen. Hij eist te weten waar hij Daniel Faradays moeder kan vinden. Opeens kwam de beveiliging binnen lopen en Widmore vertelde dat meneer Hume een collega van hem was. Desmond vertelde dat hij wist dat hij al drie jaar lang zijn experimenten financierde en dat hij niet op de vragen van Widmore zal reageren. Widmore vroeg of zijn dochter veilig was. Desmond gaf geen antwoord en vroeg om het adres. Widmore gaf hem het adres en vertelde dat ze in Los Angeles woont, maar dat ze niet blij zal zijn met zijn bezoek omdat ze liever op zichzelf leeft. Widmore waarschuwde Desmond toen dat hij Penny veilig moest houden en terug naar de plek waar ze zich verstopte omdat ze niet midden in een conflict moesten komen dat al vele jaren aan de gang is.

Desmond keert weer terug naar boot en vertelt Penny dat Daniels moeder dood is. Penny merkt dat hij liegt en vraagt waarom niet de waarheid spreekt. Desmond vertelt dan dat Daniels moeder in Los Angeles is en Penny vertelt dat zij en Charlie met hem mee gaan.

Beantwoorde vragen Edit

  • Het Amerikaanse leger heeft het eiland bezocht en probeerde waterstofbommen te testen, maar de Anderen hadden iedereen vermoord.
  • Charles Widmore was op het eiland in 1954 als één van De Anderen.
  • Richard Alpert leefde ook al in het jaar 1954.
  • De leider van de Anderen wordt al gekozen op een jonge leeftijd.
  • Alle Anderen kunnen Latijns spreken omdat dat volgens hun de taal van de verlichtende is.
  • Richard Alpert wist wanneer John werd geboren doordat John dat tegen Richard vertelde, waardoor hij in het jaar 1956 de geboorte van John kwam aanschouwen.

Onbeantwoorde vragen Edit

  • Hoe wist het Amerikaanse leger het Eiland te vinden?
  • Wie had Daniels lab eerder doorzocht dan Desmond?
  • Hoe kon Desmond de datum waarop hij Daniel voor het eerst ontmoette niet herinneren?


Vorige aflevering:
"The Lie"
Seizoen 5 Volgende aflevering:
"The Little Prince"
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.