Wikia


Jacob
Jacob in de Tempel
Gespeeld door
Kenton Duty (als kind)
Eerst gezien
Laatst gezien
Kwam voor in
{{{Appearances}}}
Genoemd in
{{{Mentioned}}}
Aantal afleveringen
8
Middelpunt aflevering(en)

Naam
Jacob
Ook bekend als
"Hem"
Sterfdatum
("")
Oorsprong
Beroep
Beschermer van De Bron op het Eiland
In Australië...
{{{ReasonAus}}}
Op het vliegtuig...
{{{ReasonTrip}}}
Reden op het eiland...
{{{IslandReason}}}
Familie leden
*Claudia - Moeder
Connecties
{{{Link}}}
Seizoen(en)

S1 - S2 - S3 - MP - S4 - S5 - S6

Jacob is een Eilandbewoner die geboren is op het Eiland in een onbekende periode tussen 450 voor Christus en 900 na Christus.

Nadat zijn moeder strandde op het Eiland werd ze opgevangen door een vrouw die al op het Eiland leefde. Kort daarna baarde Claudia Jacob en zijn tweelingbroer die geen naam had. Doordat de vrouw Claudia vermoordde vlak na de geboorte besloot ze Jacob en zijn broer zelf op te voeden waardoor ze haar 'Moeder' noemden.

Echter kwamen Jacob en zijn broer er achter dat 'moeder' niet hun echte moeder was. Jacobs broer besloot zich aan te sluiten bij de andere mensen op het Eiland die er gestrand waren op hetzelfde moment met Claudia, maar die afgezonderd leefden van Jacob, zijn broer en 'moeder', niet wetend van hun bestaan. Jacob besloot achter te blijven bij 'moeder' waardoor 'moeder' dertig jaar later besloot Jacob de rol als "beschermer" van De Bron op het Eiland te laten worden. Jacob nam de rol aan, werd de opvolger van 'moeder' en kreeg de kracht om niet ouder te worden.

Niet kort daarna vermoordde Jacobs broer 'moeder' waardoor Jacob zijn broer in de Bron wierp en hij veranderde in wat de overlevende "Het Monster" noemden. Vanaf dat moment ontstond de rivaliteit tussen de broers, Jacobs broer die van het Eiland wilde, terwijl Jacob zijn rol op zich nam om dit te voorkomen. Hij bracht verschillende keren mensen naar het Eiland om zijn broer ongelijk te geven over de aard van de mens en gaf Richard Alpert het 'geschenk' van niet-oud worden als een dienst als Jacobs vertegenwoordiger voor de mensen die Jacob naar het Eiland brengt. Hoewel de twee elkaar niets konden aandoen, werd Jacob vermoord in 2007 wanneer Jacobs broer Benjamin Linus manipuleerde. Vervolgens verscheen Jacob verschillende keren aan Hugo Reyes en gaf hem instructies. Vervolgens ontmoette hij de overgeblevene kandidaten nog één keer en gaf zijn taak door als beschermer van het Eiland aan Jack waarna Hurley dit later overnam.

Biografie Edit

KinderjarenEdit

Jacob en MIB spelen

Jacob en zijn broer spelen Senet.

Wanneer Claudia gestrand was op het Eiland, ontmoette ze een vrouw in de jungle die haar hulp aanbood. De vrouw verzorgde Claudia die al gauw een baby kreeg. Wanneer het eerste kind geboren werd, noemde Claudia hem Jacob en al gauw bleek dat er een tweede zoon geboren werd waar ze geen naam voor had verzonnen omdat ze niet verwacht had dat ze twee kinderen zou krijgen. Kort daarna vermoordde de vrouw Claudia en ze besloot de tweeling zelf te verzorgen. De geboorte vond plaats tussen ongeveer 450 voor Christus en 900 na Christus

De tweeling, Jacob en zijn broer, groeide op op het Eiland samen met de vrouw, die zich voordeed als hun moeder. Zo noemden de twee de vrouw ook 'moeder'. De twee brachten veel tijd met elkaar door en werden verteld dat het Eiland de enige plaats was, en dat de rest uit zee bestond. De twee brachten ook veel tijd met elkaar door aan het strand en op een dag vond Jacobs broer een blauwe doos die het spel Senet voorstelde. Jacobs broer daagde Jacob uit voor een spel wanneer hij vroeg hoe het gespeeld moest worden. Jacobs broer begon met het zetten van de stukken waardoor Jacob zich afvroeg hoe hij wist hoe hij het moest spelen waarop zijn broer beantwoordde dat hij het gewoon wist. Jacobs broer bood aan het spel met hem te spelen als hij beloofde om het niet tegen 'moeder' te vertellen. Jacob vroeg zich af waarom ze het niet konden vertellen waardoor zijn broer zei dat hij bang was dat ze het weg nam. Zijn broer leerde hem het spel en wanneer Jacob terug kwam naar huis, vroeg 'moeder' zich af waar zijn broer was waardoor Jacob vertelde dat hij op het strand was, tot moeders grote ergernis. 'Moeder' wist dat Jacob loog, later vertelde ze dat Jacob een slechte leugenaar was, en wist Jacob ervan overtuigen dat hij vertelde wat er gebeurd was.

Jacob en MIB bij de Bron

Jacob en zijn broer bij de Bron.

Wanneer Jacob met zijn broer gingen jagen renden ze achter een zwijn aan dat wegrende van hen. Echter werd de zwijn vermoord waardoor Jacob en zijn broer zich schuil hielden in de bosjes nadat ze andere mensen zagen die het zwijn vermoordden. Niet wetend wie die mensen waren, keerde ze terug naar 'moeder'. 'Moeder' was erg bezorgd en vertelde dat die mensen hier niet thuis hoorden, nadat Jacob vertelde dat ze op 'ons' leken. 'Moeder' vertelde vervolgens dat Jacob, zijn broer en moeder hier zijn voor een reden en dat het nog niet de tijd was om het te vertellen. Vervolgens blinddoekte 'moeder' Jacob en zijn broer en bracht hen naar een locatie op het Eiland die 'de bron' heette en vertelde dat zij ervoor gezorgd had dat Jacob en zijn broer elkaar nooit iets konden aan doen. 'Moeder' vertelde dat ze niet in de bron mochten komen omdat zich daar licht bevond en niemand het mocht vinden en dat de andere mensen op het Eiland het zouden proberen te vinden. Vervolgens vertelde ze dat ze deze locatie beschermd heeft en dat haar vervanger één van hen zou worden.

Jacob boos

Jacob wordt boos nadat zijn broer hen wilt verlaten.

Tijdens een spel Senet maakte Jacob een zet die volgens zijn broer niet mocht, waarop zijn broer vertelde dat hij op een dag zijn eigen regels mocht bedenken en dat iedereen zijn regels dan zou moeten volgen. Opeens draaide zijn broer zijn hoofd om en zag Claudia terwijl Jacob haar niet zag. Jacobs broer besloot vervolgens haar achterna te gaan. Met zijn ontmoeting met zijn moeder wist Jacobs broer achter de waarheid te komen dat de andere mensen op het Eiland bij Claudia behoorden. Die nacht sloop Jacobs broer stil het huis binnen en nam Jacob mee de jungle in om naar de andere mensen te gaan. Wanneer Jacobs broer vertelde over de situatie kwam Jacob in opstand en viel zijn broer aan en sloeg hem verschillende keren waardoor 'moeder' kwam opdagen en de twee uit elkaar hield. Jacob vertelde dat zijn broer naar de andere mensen ging en zei dat hij wist dat er een andere plek achter de zee is en dat 'moeder' Claudia vermoord had. Zijn broer zei vervolgens dat ze hier niet thuis hoorden en vroeg aan Jacob om met hem mee te gaan. 'Moeder' zei dat hij nooit het Eiland kon verlaten waarop Jacobs broer vertelde dat dat niet waar was en dat hij het op één dag zal bewijzen. Jacob besloot om bij 'moeder' te blijven waardoor zijn broer alleen bij de andere mensen ging wonen.

Na dit incident keek Jacob naar de zonsopgang op het strand waar 'moeder' naast hem ging zitten. Jacob vroeg zich of zijn broer ooit terug zou komen waarop 'moeder' dacht dat hij dit niet zou doen. Vervolgens zei Jacob dat zijn broer gezegd had dat 'moeder' zijn echte moeder vermoord had waardoor 'moeder' opbiechtte wat er daadwerkelijk gebeurd was. Ze vertelde dat het slechte mensen waren en dat ze hem en zijn broer mee genomen zouden hebben en wilde dat ze 'goed' zouden blijven. Wanneer Jacob zich afvroeg of hij 'goed' was vertelde 'moeder' dat hij dat zeker was. Jacob vroeg zich echter af waarom hij zijn broer meer lief had dan hem waarop 'moeder' vertelde dat hij van hem houdt op andere manieren en vroeg of Jacob bij haar bleef. Jacob stemde erin mee om bij haar te blijven.

Na de scheiding met zijn broerEdit

Jacob en zijn broer spelen Senet

Jacob en zijn broer.

Dertig jaar later nadat zijn broer hen verlaten had, was Jacob gegroeid en een volwassen man geworden. Hij had een tapijt gemaakt en liet het aan 'moeder' die het goed vond. Vervolgens observeerde Jacob de andere mensen op het Eiland en zijn broer. Wanneer zijn broer hem zag, besloten ze om samen weer Senet te spelen en tijdens het spel vroeg Jacobs broer zich af of 'moeder' wist dat hij hem telkens kwam opzoeken waarop Jacob vertelde dat ze nooit naar hem vroeg. Jacobs broer vroeg zich af waarom hij hen telkens observeerde waarop hij zei dat hij wilde weten of 'moeder' gelijk had over hen, wetend of ze 'slecht' zijn. Jacobs broer antwoordde dat ze wel degelijk 'slecht' waren, dat ze egoïstisch, manipulerend en niet te vertrouwen zijn waarop Jacob vond dat ze er van boven wel aardig uit zagen en vroeg zich af waarom hij dan bij hen was. Zijn broer vertelde dat hij weggaat, weg van het Eiland en dat hij een weg eruit had gevonden. Jacob keek verbaasd en zei dat er geen manier was om van het Eiland te komen waarop zijn broer zijn mes pakte en het naar de put gooide die vervolgens bleef kleven door de hoeveelheid elektromagnetisme. Jacobs broer vertelde dat er slimme mensen tussen zitten die weten hoe dingen werken en dat ze verschillende plekken vonden waar het metaal zich vreemd ging gedragen en dat ze deze keer iets hadden gevonden waardoor ze gingen graven. Zijn broer vroeg nog eens om met hem mee te gaan maar Jacob vertelde dat hij het Eiland niet wilde verlaten omdat het zijn huis was.

Jacob aanvaart zijn verantwoordelijkheid

Jacob aanvaardt zijn verantwoordelijkheid om het Eiland en de Bron te beschermen.

Wanneer Jacob terugkeerde naar huis vroeg 'moeder' waar hij geweest was waarop Jacob vertelde dat zijn broer eindelijk een manier had gevonden om het Eiland te verlaten. Wanneer 'moeder' zich realiseerde dat zijn broer het Eiland ging verlaten bracht 'moeder' Jacob naar de Bron en dit keer zonder blinddoek zodat Jacob de weg kon vinden. 'Moeder' vertelde dat Jacob het nu zou gaan beschermen waardoor Jacob zich afvroeg wat daar beneden was. Moeder vertelde dat daar leven, dood, hergeboorte ligt en dat het het hart van het Eiland is. 'Moeder' vroeg of hij wilde beloven dat hij daar nooit naar beneden ging waarop 'moeder' zei dat hij dan erger dan dood zal worden. Vervolgens pakte ze een fles met een vloeibaar middel en spraak iets in een andere taal en wilde dat Jacob het ging drinken waardoor hij de verantwoordelijkheid op zich zou nemen om de bron te beschermen zo lang als hij kon en dat hij vervolgens een plaatsvervanger zou moeten zorgen. Jacob zei dat hij deze rol niet op zich wilde nemen waarop 'moeder' antwoordde dat iemand dat zou moeten doen. 'Moeder' vertelde dat haar tijd om was en dat het Jacob moest zijn die haar rol overnam. Vervolgens Jacob emotioneel en vertelde dat zij altijd dacht het zijn broer zou zijn en dat hij nu alles is wat ze nog had. 'Moeder' vertelde dat ze nu zag dat hij het is en dat hij het op een dag ook zou zien en dat hij tot dan niet veel keuze had. Jacob besloot om het toch te drinken en nam de verantwoordelijkheid op zich. Vanaf dit moment zou Jacob nu 'hetzelfde' zijn als 'moeder'.

Jacob begraaft zijn broer en moeder

Jacob begraaft het lichaam van zijn broer en 'moeder'.

Toen ze terugliepen hoorden ze een storm aankomen waardoor 'moeder' vertelde dat hij moest gaan om alvast een kampvuur te maken. Wanneer Jacob terugkeerde naar huis, zag hij de moord op 'moeder' door zijn broer en viel zijn broer aan en sloeg hem bewusteloos. Vervolgens sleepte Jacob zijn broer mee richting de Bron. Tijdens hun reis smeekte zijn broer om dit niet te doen en vertelde dat 'moeder' iedereen verbrand had en dat hij hem niet kon vermoorden. Jacob vertelde vervolgens dat hij hem niet zou gaan vermoorden en ze kwamen bij de Bron aan. Jacob gooide hem in de rivier en vertelde dat hij het nu moest beschermen. Hij vertelde dat als zijn broer deze plek wilde vertrekken, dat hij dan kon gaan en liet zijn broer mee gaan met de rivier. Wanneer zijn broer met de rivier afwaarts ging, de grot in, begon vervolgens de grond te trillen kwam de 'rook monster' uit de grot. Dit is het moment waarop Jacobs broer zijn menselijkheid verloor, waar hij Jacob de schuld voor geeft.

Later zag Jacob het lichaam van zijn broer langs de rivier liggen en werd emotioneel en begon te huilen. Hij nam de stoffelijke overschotten van 'moeder' en zijn broer mee in de Grotten en legde ze naast elkaar. Hij vond de twee stenen, een witte en een zwarte steen, die hij en zijn broer gebruikte voor Senet, en stopte ze in een zakje en legde het zakje in de handen van zijn broer. Opnieuw werd Jacob emotioneel en zegde zijn broer vaarwel. ("Across the Sea")

Onbekende tijdEdit

Volgens de Man in Black zocht Jacob voor een kandidaat, dat een vervanger voor zijn werk was, dat volgens de Man in Black het beschermen van het Eiland was. Jacob schreef alle kandidaten op in een grot onder een klif en hield daar de namen bij van mensen die op het Eiland kwamen en zette voor elk nummer een cijfer, volgens de Man in Black omdat Jacob iets met cijfers had.

Jacob had op een tafel een weegschaal gelegd met een zwarte steen aan de andere schaal en een witte steen aan de andere kant. De twee stenen hielden de weegschaal in balans. Waarschijnlijk stond de witte steen voor Jacob, aangezien de Man in Black de witte steen, in 2007, in het water gooide. ("The Substitute")

1867Edit

5x16 Jacob and nemesis

Jacob en de Man in Black.

Ergens in het jaar 1800 leefde Jacob op het eiland onder het Standbeeld. In de ochtend was hij bezig met het weven van een tapijt van zelfgemaakt touw. Later in de ochtend ging hij naar buiten en haalde zijn visnet binnen, dat gevuld was met vis. Hij haalde er een vis uit en maakte hem klaar om te bakken. Terwijl hij zijn vis aan het bakken was op het strand, kwam zijn broer het strand oplopen richting Jacob. Zijn broer begroette Jacob en ging naast hem zitten. Ze keken beiden naar het schip (waarschijnlijk de Black Rock) die het eiland naderde. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Zijn broer beschuldigde Jacob, dat de mensen op het schip het eiland gevonden hadden dankzij Jacob, om de man te bewijzen dan hij het verkeerd had over de aard van de mens. Volgens zijn broer komen ze altijd en vernielen alles, en het eindigt volgens hem altijd hetzelfde. Na een korte pauze vraagt zijn broer of Jacob enig idee heeft hoe graag hij hem wil vermoorden. Jacob zegt dat hij dat wel weet en zijn broer vertelt hem vervolgens dat hij op een dag een "achterpoortje" zal vinden en hem zo zal kunnen vermoorden. Jacob vertelt zijn broer dat hij hier zal zijn als de tijd er is. Zijn broer verlaat Jacob en zegt dat het altijd leuk is om met hem te praten. Zijn broer verlaat dan het strand en loopt verder de jungle in. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Jacob overtuigt Richard

Jacob overtuigd Richard dat hij niet in hel is.

Vervolgens raakte de Black Rock het Standbeeld waardoor het in stukken brak.

Een aantal dagen daarna kwam Richard Alpert de jungle uitlopen, die een slaaf aan boord van het schip was. Richard ontmoette in de jungle de Man in Black die hem vertelde dat Jacob de duivel was, en als hij dood was, dat de Man in Black ervoor zou zorgen om zijn vrouw weer terug te zien. Richard liep richting het standbeeld en Jacob sloeg hem neer. De twee vochten maar Jacob was duidelijk aan de winnende hand en pakte zijn wapen af. Jacob vroeg zich wat hij hier deed en wie hem het wapen gaf. Richard vroeg zich af waar zijn vrouw was maar Jacob vertelde dat hij er niets van af wist en Jacob vroeg aan hem of hij hier kwam op het schip. Jacob vroeg zich of hij een man in het zwart was tegen gekomen in de jungle en wat hij hem had verteld. Richard zei dat hij de duivel was en dat de enige manier was om Isabella weer terug te zien, was door de duivel te vermoorden. Richard vertelde dat hij zijn vrouw hier zag waarop Jacob vertelde dat het Isabella niet was waarop Richard dacht dat hij dood was en in hel was. Jacob pakte hem op en liep met Richard naar de zee en dompelde hem een paar keer in het water. Richard was uiteindelijk overtuigd dat hij niet dood was en vertelde dat hij wilde blijven leven. Jacob vroeg hoe hij heette waardoor Richard zijn naam vertelde en de twee begonnen bij een kampvuur met elkaar te praten.

Jacob raakt Richard aan

Richard wordt aangeraakt door Jacob.

Jacob bood hem wijn aan in een beker waardoor Richard zich afvroeg wat er in het standbeeld was waarop Jacob antwoordde dat niemand binnen kwam totdat hij iemand uitnodigde. Richard vroeg aan hem of hij de duivel was waarop Jacob antwoordde dat hij de duivel niet was en vertelde dat zijn naam Jacob was en dat hij degene was die het schip naar het Eiland had gebracht. Richard vroeg zich waarom waarop Jacob vertelde dat hij de Man in Black zijn ongelijk wilde aantonen. Jacob vergeleek de wijn als hel en dat hij in de fles ronddwaalde om eruit te komen en dat de kruk het Eiland was waardoor het de duisternis in de positie hield niet te vertrekken. Jacob vertelde dat de Man in Black geloofde dat iedereen corrupt was omdat het in hun aard zat en dat hij hem het ongelijk wilde aantonen en dat hun verleden er niets toe deed. Richard vroeg zich af wat er met de anderen gebeurd was die voor hem op het Eiland kwamen waarop Jacob vertelde dat ze dood waren. Richard vroeg zich af waarom hij hen hielp waarop Jacob vertelde dat hij wilde dat ze zichzelf hielpen en dat er geen benul achter zat als hij ze alles voor kauwde. Richard vertelde dat als hij dat niet doet dat de Man in Black dat zou doen. Opeens vroeg Jacob of Richard een baantje wilde hebben als zijn vertegenwoordiger. Richard vroeg zich af wat hij in ruil kreeg en wilde zijn vrouw terug. Jacob vertelde dat hij dat niet kon doen waarop Richard vroeg of hij zijn zonden kon wegwassen waarop Jacob vertelde dat hij dat ook niet kon. Ten slotte zei Richard dat hij niet dood wilde waarop Jacob vertelde dat hij dat wel kon doen en raakte hem aan op zijn schouders. Vervolgens gaf Jacob Richard een witte steen die hij moest afleveren aan de Man in Black. ("Ab Aeterno")

Jacob geeft de wijn

Jacob geeft de fles wijn aan de Man in Black.

Niet lang daarna naderde Jacob de Man in Black en gaf hem de wijn fles die hij gebruikte om het Eiland te omschrijven bij Richard. Hij vroeg aan de Man in Black of hij hem probeerde te vermoorden. De Man in Black vertelde tegen hem dat hij alleen wilde gaan en vroeg aan Jacob om hem te laten gaan. Jacob vertelde vervolgens dat hij hier bleef zolang hij in leven was. De Man in Black zei vervolgens dat hij op één dag hem zou vermoorden waarop Jacob vertelde dat er dan mensen zijn die hem zullen gaan vervangen waarop de Man in Black weer vertelde dat hij hen dan ook zal vermoorden. Jacob stond vervolgens op en verliet hem maar vertelde dat hij hem vast nog wel eens terug ziet, waarop de Man in Black zei "eerder dan je denkt" en sloeg de fles wijn kapot. ("Ab Aeterno")

1867-1976 Dit is niet in beeld geweest maar kan worden afgeleid uit verscheidene afleveringen. In 1954 blijkt dat Richard, waarschijnlijk in opdracht van Jacob, een groep mensen om zich heen heeft verzameld. Het is aannemelijk dat hierbij ook potentiële kandidaten zitten om Jacob te vervangen. Dan komt opeens John Locke en anderen uit een andere tijd. Waarschijnlijk vertelt Richard dit aan Jacob en die beseft dat the man in black aan het werk is en dat hij haast moet maken met zijn kandidaten. Naar alle waarschijnlijkheid laat hij danhet Dharma Initiative op touw zetten om op die manier veel potentiële kandidaten naar het eiland te krijgen (op het wiel in de vuurtoren staan nl namen van Dharma leden).

Jacob

Van het eiland Edit

Jacob ontmoet James Ford

Jacob overhandigt James Ford een pen.

Op een bepaald tijdstip verliet Jacob het eiland om de toekomstige passagiers van Oceanic Vlucht 815 en Ilana te ontmoeten. De reden hiervoor is onbekend. Jacob raakte bij elke ontmoeting de personen aan. ("The Incident, Delen 1 & 2")

In het jaar 1976 had de vader van James Ford zijn vrouw neergeschoten. James Ford was op een regenachtige dag bij de begrafenis van zijn ouders. Vlak na de begrafenis zat James voor een gebouw waar hij bezig was een brief te schrijven. Hij had echter geen pen en opeens kwam Jacob voor hem staan. Hij vertelde dat hij het heel erg vond van zijn ouders. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Jacob zag dat hij een brief aan het schrijven was maar geen pen had, en gaf hem zijn pen en zei dat hij zijn pen mocht houden. Toen Jacob de pen aan James gaf, raakte hij zijn handen aan en liep vervolgens weg. ("The Incident, Delen 1 & 2")

James had de pen nodig om de brief te schrijven aan Tom Sawyer, degene die de dood van zijn ouders had veroorzaakt. James zou vervolgens met Jacobs pen de brief hebben afgeschreven. Eén van de redenen waarom James op het eiland geraakt is, was door deze brief en Jacob zou James waarschijnlijk hebben gestimuleerd om de brief af te schrijven door hem de pen te overhandigen. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Jacob ontmoet Kate

Jacob ontmoet Kate.

Ergens in de jaren tachtig bezocht Jacob een winkel in Iowa. Jacob stond met de eigenaar te praten totdat de eigenaar hem onderbrak om achter Kate Austen te gaan, die samen met Tom Brennan een broodtrommel aan het stelen waren. De eigenaar wilde haar moeder bellen maar Jacob bood aan de broodtrommel te betalen. De eigenaar stemde toe en zei tegen Kate: "Je gaat vast niet meer stelen hé". Hierna raakte hij haar op de neus aan en verliet de winkel. De eigenaar was overrompeld door Jacob en zei dat zo lang er maar iemand voor betaalde, het goed was. ("The Incident, Delen 1 & 2")

5x16 Jacob geeft de Apollo bar aan Jack

Jacob geeft Jack een Apollo bar.

Enkele jaren later, na een ongeluk tijdens Jacks zijn eerste grote operatie (dezelfde operatie waar Jack leerde om tot vijf te tellen), met Christian Shephard die toezicht hield, beschuldigde Jack zijn vader dat hij hem voor schut zette voor zijn hele staf. Jack liep naar de snoepautomaat maar de Apollo-snoepreep die Jack probeerde te kopen bleef hangen in de machine. Jack liep van de machine vandaan en daarna wist Jacob de Apollo-snoepreep uit de machine te halen. Nadat Jacks vader wegliep na een ruzie op de gang, vroeg Jacob aan hem of de Apollo-snoepreep van hem was. Jacob gaf hem de Apollo-snoepreep en raakte zijn vingers aan toen hij de Apollo-reep gaf. Jack zei dat de machine bleef hangen en Jacob zei daarop dat hij misschien een klein duwtje in de rug moest hebben. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Jacob ontmoet Sun en Jin

Jacob ontmoet Sun en Jin.

Op een onbekend tijdstip kwam Jacob naar de trouwerij van Sun en Jin. Na de ceremonie had iedereen de mogelijkheid om het bruidspaar te spreken en Jacob kwam voor Jin en Sun staan. Hij raakte de armen van Sun en Jin aan en zei tegen hen in het Koreaans dat ze elkaar nooit moesten verlaten. Jacob wenste ze het beste en verliet de bruiloft. Toen hij de ceremonie verliet zei Jin tegen Sun dat hij een perfect Koreaans accent had. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Jacob leest boek terwijl Locke valt

Jacob wacht op John.

In het jaar 2000 zat Jacob op een bank buiten een flat een boek te lezen genaamd "Flannery O'Connor's Everything That Rises Must Converge". Opeens werd John Locke uit een raam geduwd door zijn vader. Toen John op de grond lag, deed Jacob zijn boek dicht en liep naar John toe. Jacob maakte hem kalmerend wakker door zijn schouder aan te raken. Jacob vertelde tegen John dat het hem speet dat dit allemaal met hem is gebeurd en verzekerde John dat alles uiteindelijk weer beter wordt. Jacob liep dan van John vandaan. Jacob wist blijkbaar dat dit gebeurde en wachtte hem daarom op. Locke was echter niet dood en Jacob wekte hem alleen. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Op een onbekend tijdstip lag Ilana in Rusland in het ziekenhuis. Haar hele lichaam zat onder het verband en de zuster vertelde dat er een bezoeker kwam en dat hij erop stond om haar te bezoeken.

De bezoeker bleek Jacob te zijn en liep naar Ilana toe. Ilana leek blij te zijn om hem te zien. Jacob verontschuldigde zich omdat hij pas zo laat langs kwam. Jacob zag er bezorgd uit en vroeg of Ilana hem kon helpen. Ilana stemde in om hem te helpen. ("The Incident, Delen 1 & 2") Jacob vertelde dat Ilana zes mensen moest beschermen. Ilana vroeg zich af wie de die mensen waren waarop Jacob vertelde dat het de overgebleven Kandidaten waren. ("Ab Aeterno")

Van het eiland (2005 tot 2007) Edit

Jacob vraagt de weg aan Sayid

Jacob vraagt de weg aan Sayid.

In het jaar 2005, na de redding van de Oceanix six, liepen Sayid en Nadia drie blokken van North La Brea Avenue en Santa Monica Boulevard in Los Angeles. Sayid en Nadia waren aan het discuteren hoe ze hun eerste bruiloft moesten vieren. Als ze begonnen met het oversteken naar de overkant, hield Jacob Sayid aan en vroeg hem de weg, aanwijzend op een kaart. Toen Nadia doorliep, werd ze geraakt door een auto waardoor ze overleed. De auto reed vervolgens door. Toen Sayid het ongeluk zag gebeuren hield Jacob zijn handen op zijn schouders.

5x16 CatchThatFlight

Jacob vertelt Hurley hoe hij terug moet keren naar het eiland.

In het jaar 2007, net toen Hurley was vrijgelaten van de Los Angeles County Jail, liep Hurley naar een taxi en ontdekte dat Jacob erin zat. Hurley verontschuldigde zich omdat hij hem niet in de auto zag zitten. Jacob vertelde hem vriendelijk dat hij mee mocht rijden. Naast Jacob lag een gitaarkoffer. Hurley vroeg hem tijdens de rit waarvoor hij heeft gezeten en Jacob vertelde toen dat hij op hem wachtte bij de gevangenis. Hij vroeg toen aan Hurley of hij terug wilde gaan naar het eiland. Hurley dacht dat hij een vloek had waardoor iedereen dood ging en dat hij met geesten kon praten. Jacob vertelde hem dat hij geen vloek had en het een geschenk was om met overleden vrienden te praten. Jacob zei toen dat hij een keuze had om terug te keren en vertelde hem dat als hij meegaat, dat hij Ajira Flight 316 moest nemen binnen 24 uur. Toen Jacob de taxi verliet riep Hurley hem achterna dat hij zijn gitaarhoes vergat. Jacob zei dat hij niet van hem was en deed de deur van de taxi dicht. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Terug op het eiland (2007) Edit

In het jaar 2007 leefde Jacob weer in het Standbeeld. In de tussentijd had hij instructies aan de Anderen gegeven en werd de leider van de Anderen genoemd. Hij had alleen contact met Richard Alpert die zijn instructies doorgaf op papieren of lijsten.

In het jaar 2007, na de crash van Ajira Airways Flight 316, had John Locke plannen gemaakt om Jacob te vermoorden. Hij wilde dit doen voor de Anderen, en Richard Alpert leidde hen naar het standbeeld. John vertelde de Anderen dat ze Jacob gingen ontmoeten. Hij wilde echter dat Benjamin Linus Jacob zou vermoorden, omdat Jacob nooit contact met hem zou hebben opgenomen.

In de nacht betraden Ben en John, onder protest van Richard, die zei dat er maar één leider op het eiland was die Jacob mocht spreken. Toen ze de kamer binnentraden, zag Ben een tapijt aan de muur hangen, hetzelfde dat Jacob in elkaar weefde in de jaren 1800. Jacob, die in een stoel zat, vroeg of hij het mooi vond en vertelde dat hij het zelf had gemaakt. John begroette Jacob en Jacob keek teleurstellend naar beneden en zei tegen hem dat het erop lijkt dat hij zijn "achterpoortje" had gevonden en dat het een lange tijd duurde als hij een bedreiging maakte. Hij maakte zo duidelijk dat John de man was met wie hij sprak in 1800.

Jacob neergestoken door Ben

Jacob, nadat hij neergestoken werd door Ben.

De man, in de gedaante van John Locke, vertelde dat hij geen idee had wat hij doorgemaakt heeft. Jacob stond toen op en vertelde aan Ben dat hij een keuze heeft, dat hij kan doen wat John hem heeft opgedragen, of de kamer verlaten zodat ze hun problemen kunnen bespreken. Ben stemde er niet mee in er werd emotioneel na al zijn offers en dat Jacob hem altijd negeerde en dat hij Jacob nooit mocht opzoeken doordat tegen hem werd verteld dat hij geduldig moest zijn. Ben vroeg "hoe zit het met mij?" Jacob antwoordde toen "hoe zit het me jou", waardoor Ben hem neerstak. Jacob viel in de armen van Ben en viel uiteindelijk op de grond. Jacob zei iets waardoor John naar hem toe liep en vroeg wat hij. Jacob zei toen dat ze eraan komen. John schopte hem toen in het brandende vuur. ("The Incident, Delen 1 & 2")

Na zijn dood Edit

Jacob ontmoet Hurley in de jungle

Jacob geeft Hurley verdere instructies.

Een uur nadat hij vermoord werd, verscheen Jacob aan Hurley in de jungle. Hoewel Hurley Jacob herkende van hun vorige ontmoeting van het eiland, was hij onbekend met de identiteit van Jacob. Jacob informeerde dat hij een uur geleden is vermoord door een "oude vriend die genoeg had van zijn gezelschap". Hij liep naar Sayid toe, die neer was geschoten en bewusteloos was, en vertelde Hurley dat hij hem naar de Temple moet brengen om zijn leven te redden. Hij vertelde ook dat de overlevenden daar veilig waren. Hoewel Hurley niet wist waar de Tempel was, vertelde Jacob dat Jin het wist en vertelde hem dat hij er geweest was met het wetenschapsteam. Hij herinnerde Hurley vervolgens aan zijn gitaarkoffer die Jacob achterliet voor Hurley. Nadat Jin kwam verdween hij.

Later informeerde Hurley Dogen in de Tempel dat Jacob dood was, waardoor hij schrok en een alarm af liet gaan in de Tempel en de Tempel liet beveiligen door het verspreiden van askringen om de Tempel, wat aanduidt dat hij bekend is met het Monster. Hij vuurde vuurwerk af om de Anderen te waarschuwen bij het strand van het Standbeeld. ("LAX, Deel 1")

Na Jacobs dood nam Ilana zijn as mee en borg hem op in een zakje.

Jacob verscheen na zijn dood in zijn jongere zelf met zijn beide armen onder het bloed, zoals hij verscheen voor Richard en Jacobs broer (in de vorm van Locke). Richard zei dat hij de jongen niet zag, maar Jacob verdween net voordat Richard zich omdraaide dus het is onbekend of Richard de jongen wel kon zien of niet. Het is echter wel mogelijk dat Richard de jongen niet zag aangezien Jacobs broer doden kan zien. Kort na deze ontmoeting verscheen Jacob weer als zijn jongere zelf wanneer zijn broer met Sawyer in de jungle liep. Sawyer zag Jacob wel. Jacob rende weg van hen waardoor Jacobs broer hem achtervolgde. Jacobs broer viel echter en bleef achter waardoor Jacob vertelde: 'Je kent de regels. Je kan hem niet vermoorden'. Vervolgens schreeuwde 'Vertel me niet wat ik niet kan doen!' ("The Substitute")

Toen Hurley wilde eten en naar de keuken liep, zag hij Jacob bij de bron. Jacob zat met het water te tintelen en begroette Hurley. Jacob vertelde dat hij hier was omdat hij zijn hulp nodig had. Hij vroeg aan Hurley een pen te halen om alles op te schrijven. Hurley vroeg hem wat voor dingen waarop Jacob vertelde dat er iemand naar het Eiland kwam en dat hij zijn hulp wilde om het Eiland te vinden. Op zijn arm schreef hij de route op die Hurley moest nemen. Een aantal minuten later liet Hurley door de ondergrondse tunnels waar hij Dogen tegenkwam. Dogen wilde dat hij terugging naar de tuin en Hurley wist niet wat hij moest doen. Opeens stond Jacob achter Dogen en vertelde hem dat hij moest zeggen dat hij een Kandidaat was en moest zeggen dat alles mocht doen wat hij wilde. Blijkbaar kon Dogen Jacob niet horen of zien. Dogen was geschokt en vroeg wie hem dat gevraagd had, waardoor Hugo naar Jacob keek. Hurley zei "het maakt niet uit" waardoor Dogen wat in het Japans zei en weg liep. Hurley vroeg aan Jacob wat hij zei waarop Jacob vertelde dat hij dat niet wilde weten.

Jacob achter Dogen

Jacob achter Dogen.

Jacob vroeg aan Hugo wat hij hier deed en vooral zonder Jack. Jacob zei dat Jack nodig was. Hurley legde uit dat moeilijk was om Jack te overtuigen om mee te gaan. Hierdoor zei Jacob "Je hebt wat er in je zit" dat hij tegen Jack moest zeggen waardoor hij mee ging.

Jacob en Hurley kijken naar Jack voor de vuurtoren

Jacob en Hugo kijken naar Jack.

Jack en Hurley kwamen uiteindelijk bij de Vuurtoren, zoals op Hurleys arm stond. Jack zag in de spiegels van de vuurtoren zijn oude huis en vroeg zich af waarom Jacob hem in de gaten hield en vernielde de spiegels van de vuurtoren. Toen Jack buiten de vuurtoren naar de oceaan aan het kijken was, verscheen Jacob voor Hurley bij de vuurtoren. Hij vroeg aan Hurley hoe het ging en Hurley schrok van hem. Hurley vroeg zich af waar hij was in de vuurtoren waarop Jacob zei dat het niets uitmaakte omdat Jack hem toch zou hebben gezien. Haruley was boos omdat hij hem niets vertelde zodat Jack niet zo zijn hebben geflipt en alles kon uitleggen. Jacob zei vervolgens dat hij inkt op zijn voorhoofd had waardoor Hurley nog meer woedend werd en vroeg of dat alles was wat hij had te zeggen, dat Jack zijn vuurtoren had gesloopt en dat zijn missie niet volbracht was. Hurley zei dat degene die het Eiland zoeken nu geen kans meer maken maar Jacob zei dat ze wel een andere manier zullen vinden om het Eiland te zoeken.

Hurley vroeg zich af waarom hij deze missie moest volbrengen als het hem toch niest uitmaakte waardoor Jacob zich richting Jack draaide, die naar de oceaan zat te kijken. Hurley bedacht zich en vroeg of hij wilde dat Jack in de spiegel keek en vroeg zich af waarom. Jacob legde uit dat dit de enige manier was voor hem om te begrijpen hoe belangrijk hij is en omdat hij iets moet doen. Jacob vertelde dat je bij sommige mensen gewoon in een taxi kon stappen en ze zeggen wat te doen en bij sommige mensen moet je ze gewoon naar de oceaan laten staren. Hurley zei dat hij de volgende keer alles van te voren moet zeggen, in plaats van een geheim plan te hebben. Jacob zei dat hij het niet kon riskeren om hier niet te komen. Hij vertelde dat hij Hurley en Jack zo ver weg moest houden van de Tempel en dat iets slechts naar de Tempel komt en dat ze al te laten waren om ze te waarschuwen. ("Lighthouse")

Na de dood van Ilana doorzocht Hurley de spullen van Ilana en vond de as van Jacob die Ilana had verzameld. Hurley stopte het weg in zijn broekzak.

Kleine Jacob lacht

Jacob versheen opnieuw voor zijn broer in jongere leeftijd.

Later verscheen Jacob weer in zijn jongere leeftijd, hoewel hij dit keer donker haar had, en verscheen opnieuw voor Desmond en Jacobs broer. Desmond vroeg naar hem maar Jacobs broer vertelde om hem te negeren en de twee liepen hem voorbij. Desmond draaide zich nog een keer om naar Jacob die lachte. ("Lighthouse")

Jacob verscheen opnieuw als zijn jongere gedaante alleen dit keer voor Hurley. Wanneer Hurley en Kate door de jungle liepen, stond Jacob naar Hurley te kijken. Hurley werd onderbroken nadat Kate vroeg of alles goed ging en toen Hurley weer keek, was Jacob verdwenen, maar toen hij zich omdraaide stond Jacob achter hem. Hurley, niet wetend dat het Jacob was, schrok. Jacob strekte zijn hand en vroeg om de as. Hurley reageerde met 'wat?' waarop Jacob vertelde dat hij wist dat ze in zijn broekzak zaten nadat Hurley ze gepakt had na Ilana's dood. Hurley pakte de as en vroeg zich af waarom waarop Jacob reageerde dat ze van hem waren en wist de as snel uit Hurley's handen te trekken en rende weg. Hurley legde vervolgens de achtervolging in.

Wanneer Hurley hem volgde, stuitte hij op een volwassen Jacob die op een omgevallen boomstam zat en hem begroette Hurley. Hurley vertelde dat hij gewacht had totdat Jacob kwam env roeg zich af waar hij geweest was. Jacob zei dat het niets uitmaakte omdat hij hier nu is en vertelde dat de as van hem was en dat hij ze in het vuur heeft gedaan en wanneer uit zal gaan, hij hem nooit meer terug zou zijn. Hurley reageerde geschokt waarop Jacob vertelde dat hij zijn vrienden moest gaan halen omdat het einde volgens hem nabij was.

Jacob ontmoet de overgeblevene kanidaten

Jacob ontmoet de overgeblevene kandidaten.

Toen het donker was kwamen de overgebleven kandidaten naar Jacob toe en hij begroette hen bij hun eerste naam, alleen dit keer kon iedereen Jacob zien en horen. Kate's volume begon te stijgen en vroeg zich af of hij degene was die hun namen op de muur had geschreven, inclusief die van Sun, Jin en Sayid wat Jacob bevestigde. Kate vroeg zich vervolgens af als ze daarom dood waren waarop Jacob vertelde dat het hem speet en dat ze moesten gaan zitten zodat hij kon vertellen waarom ze gestorven zijn nadat Kate wilde weten of ze voor niets gestorven waren. Vervolgens vertelde Jacob dat als het vuur zou doven, dat één van hen het Eiland zou moeten gaan beschermen.

Jacob geeft taak door aan jack

Jacob benoemt Jack tot zijn opvolger.

Toen iedereen aandachtig luisterde vertelde Jacob dat hij niet precies wist waar hij moest beginnen. Hurley vroeg zich gelijk was waarom hij hen naar het Eiland had gebracht. Jacob vertelde dat hij iedereen hier gebracht had omdat hij een fout gemaakt had, een fout die hij lang geleden had gemaakt, en dat door diezelfde fout er een kans bestaat dat iedereen zou kunnen gaan sterven. Sawyer vroeg zich gelijk af welke fout waarop Jacob vertelde dat hij "Het Monster" had gecreëerd en dat hij sinds die tijd geprobeerd had om hem te vermoorden en dat hij op een dag een manier vond en wanneer hij dat deed, zou iemand hem moeten opvolgen. Jacob vertelde dat dit de reden was waarom hij ieder van hen hier heen had gebracht. Sawyer was een beetje boos en vroeg waarom zij moesten boeten voor zijn vergissing en dat hij hen zomaar uit hun 'goede leven had gesleurd'. Jacob kwam meteen in opstand en vertelde dat hij niemand een 'gelukkig' leven leidde en dat iedereen verstoord was. Jacob vertelde dat hij hen koos omdat ze allemaal alleen waren, net als hem en dat zie allemaal iets zochten wat ze 'daar buiten' niet konden vinden en dat zij dit Eiland net zo hard nodig hadden als dit Eiland hen nodig had. Al gauw vroeg Kate waarom hij haar naam doorgestreept had waarop Jacob vertelde dat hij dit gedaan had omdat zij een moeder was geworden maar dat zij de taak kon krijgen omdat het slechts een krijtstreep op een muur was. Jack vroeg zich af wat de 'taak' was waarop Jacob vertelde over 'het licht' en dat diegene het moest gaan beschermen tegen 'Het Monster'. Jacob vertelde dat diegene moest doen wat hij zelf niet kon bereiken en dat 'Het Monster' vermoord zou moeten worden omdat hij het zeker op hen zou gaan munten. Jacob vertelde vervolgens dat hij niet zou gaan kiezen wie de verantwoordelijk op zich zou moeten nemen, en dat hij hen een keuze zal gaan geven, 'een keuze die hij nooit gehad had'. Jacob bood zich vrijwillig aan omdat hij wist dat hij hiervoor is. Jacob was blij met het besluit en vertelde dat het tijd was.

Jacob bracht Jack naar de beek dicht bij het kamp. Vervolgens vertelde hij Jack over het bamboe veld waar Jack ontwaakte nadat hij voor het eerst op het Eiland kwam, dat daar achter de Bron zal bevinden. Vervolgens vroeg Jacob om een beker en sprak dezelfde spreuk uit als 'moeder' ooit bij Jacob deed en liet Jack het opdrinken. Jacob vertelde dat hij deze taak zo lang moest volhouden als hij kon. Toen Jack het water ophad vertelde hij dat Jack nu net als hem was. ("What They Died For")

Jacobs Kandidaten Edit

1rightarrow Bekijk het hoofdartikel: Kandidaten.
Jacobs grot 16 Jarrah

Een aantal Kandidaten.

Volgens de Man in Black is Jacob de bewaker van het Eiland, die het Eiland beschermt tegen onbekende redenen. Volgens de Man in Black is Jacob op zoek naar Kandidaten om zijn werk over te nemen. Jacob schreef alle mogelijke kandidaten op in een grot met verschillende nummers voor de namen. Volgens de Man in Black had hij iets met nummers. Alle namen, op zes na, waren doorgestreept dat inhoud dat ze zijn overleden of niet geschikt zijn, aangezien de Man in Black de naam van John Locke doorstreepte.

De vijf overgebleven kandidaten zijn:

Weetjes Edit

 • Jacob was de dertiende persoon die een flashback heeft gehad.
 • De vertaling voor "Jacob" in het Herbreeuws is "degene die de hakken vast hield". Jacob leefde in het Standbeeld onder de voeten.
 • In de Bijbel, Jacob is een bekende Israëliër, wat vertaald kan worden in "degene die met God vecht".
 • Met "Across The Sea", heeft Jacob het grootste aantal middelpunt afleveringen als een ondersteund personage.
 • Jacob speelt in 8 afleveringen (met "What They Died For"), hoewel hij ook verschenen kan zijn in "The Man Behind the Curtain" en "The Beginning of the End". Een mysterieuze identiteit, wiens identiteit nu een vraag is, verscheen in twee afleveringen. Deze personages werden niet gespeeld door Mark Pellegrino.
 • Ben beweerde in "The Man Behind the Curtain" dat Jacob niet houdt van technologie, en dat Jacob alleen gebruikt maakt van simpele apparaten.
 • Jacob zegt de woorden "Het spijt me" tegen veel personages die hij van het Eiland ontmoet heeft: Sawyer (door de dood van zijn ouders), Ilana (verontschuldigt zich dat hij zo laat kwam en niet eerder), Sayid (vroeg om zijn hulp) en John Locke (in sympathie). Hij zegt het niet tegen Kate, Jack, Sun, Jin of
 • Jacob heeft de volgende hoofdpersonen ontmoet: Richard, Jack, Kate, Sawyer, Sun, Jin, Sayid, Hurley, Ilana, Ben, John Locke en zijn broer.
 • In een recap aflevering van ABC van "The Incident, Delen 1 & 2" wordt Jacob vernoemt als: "De Man in het Wit".
 • In ABC's officiële recaps wordt hij vermeldt als "de spirituele goeroe van het Eiland" en "een spirituele aanwezigheid die er leeft voor eeuwen".
 • In de clip "Lost: Final Chapter" wordt het Eiland verwezen als "Zijn thuis" en dat hij "de leiding heeft".
 • In een interview met Damon Lindelof en Carlton Cuse tijdens het Entertainment Weekly's Jeff Jensen and Dan Snierson, voor de komst van de finale van seizoen 5, vertelde ze dat de aflevering erg "aanraking-ig" zou zijn, een verwijzing dat Jacob bijna iedere personage aanraakte.
 • Jacobs broer noemde Jacob "De Duivel". Mark Pellegrino, die Jacob speelt, speelt in de serie "Supernatural" de duivel.
 • Jacob is één van de zes personages die een flashback hebben gehad in hun eerste vertoning. De andere vijf zijn Jack, Frank, Miles, Charlotte en Juliet. Hij is ook de tweede van twee personages die een middelpunt aflevering hebben tijdens hun eerste vertoning. De andere in Jack tijdens de eerste aflevering.
 • Jacob spreekt vele talen. Hij kan vloeiend Koreaans, Engels, Russisch, Latijns en Japans. Hij kan waarschijnlijk ook Grieks en begrijpt de Egyptische hiërogliefen die hij op zijn tapijt heeft gezet.

Zie ook Edit

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.