Wikia


De ijsberen zijn naar het eiland gebracht door het DHARMA-Initiatief. IJsberen worden beschouwd als zeer intelligent en sluw. Ook vanwege hun geheugencapaciteit en hun aanpassingsvermogen worden de ijsberen bestudeerd op de Hydra. Ze werden gehouden in de kooien bij het Dharma-station de Hydra, voor trainingen. Als de dieren klaar zijn met de experimenten worden ze verdoofd. Ze krijgen dan een halsband voorzien van een zender. De ijsberen worden dan naar de Orchidee gebracht voor de volgende researchefase.(Belangrijke nota hierbij is dat de ijsberinnen niet drachtig mogen zijn. Dit omdat dat EM-levels bij de Orchidee zeer nadelig zijn op de drachttijd.)

De tekst op de Branddeurkaart suggereert dat de DHARMA-onderzoekers probeerden de ijsberen genetisch te modificeren om te zorgen dat ze in een warmer klimaat konden overleven.

De kooi waarin Saywer opgesloten zat bij De Anderen heeft een mechanisme om eten te geven. Tom van De Anderen zag opeens dat Sawyer het systeem doorheeft en zei: "It took the bears less than two hours... dit betekent: "Het kostte de beren nog geen twee uur...".

In de aflevering "Confirmed Dead" zit een scène waarin Charlotte naar een archeologische opgraving in een woestijn gaat. Ze zegt dat de botten die daar half in de grond liggen van een ijsbeer zijn. Ze graaft in de grond, en vindt een riem met het DHARMA-logo erop.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.