Wikia


De zuivering is de naam van een aanval met gifgas over het ganse Eiland, waarbij het DHARMA-Initiatief volledig uitgeroeid werd. Dit was ook het einde van een lang conflict tussen het DHARMA-Initiatief en de Anderen.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.