Lostpedia
Advertisement

De kaart zoals Locke ze zag

In station drie van het DHARMA-Initiatief, De Zwaan, bevindt zich een aantal branddeuren die delen van de bunker van elkaar kunnen isoleren. Dit gebeurt in een “Lockdown”-procedure. Het doel van deze procedure is momenteel nog onbekend. Tijdens een van deze gebeurtenissen, degene die Locke zag, gingen een aantal blacklights aan. Deze onthulden een grote, handgetekende kaart op één van de deuren. Deze kaart zou getekend zijn door Radzinsky, een lid van het DHARMA-Initiatief. Later werkte ook Kelvin Inman aan deze kaart. Het is niet bekend of Desmond ook aan de kaart gewerkt heeft.

De Verborgen Kaart[]

De kaart lijkt een ruwe weergave te zijn van minstens een deel van het Eiland. De omtrek ervan is octagonaal en doet denken aan het logo van het DHARMA-Initiatief. De kaart is enkel en alleen zichtbaar onder blacklights.

Om aan de kaart te kunnen werken zorgden Kelvin Inman en Desmond voor een valse “lockdown”. Kelvin vertelde Desmond dat het idee van de kaart afkomstig was van Radzinsky, en dat die er ook achter gekomen was hoe een lockdown-procedure te initiëren.

Tijdens deze valse lockdowns gingen er echter geen blacklights aan, zoals toen Locke de kaart zag. Hierdoor moest de kaart dus bijna blindelings getekend worden. Wasverzachter was alvast één van de producten die gebruikt werden als inkt. Er werden waarschijnlijk nog verschillende andere producten gebruikt, omdat er verschillende kleuren op de kaart te zien zijn.

Er staan minstens twee verschillende types handschrift op de kaart. Er zijn fragmenten in drukletters, in het Engels, die zeer duidelijke en bondige informatie geven. Daarnaast zijn er ook Latijnse zinnen, in vlot handschrift, die (filosofische) observaties en speculaties lijken te bevatten. Onder deze teksten en tekeningen bevindt zich nog een topografische kaart.

Plaatsen en geografie[]

Hoofdartikel: Geografie van de Kaart

De kaart toont de locatie van zes stations. Een zevende station werd eerst getekend maar doorstreept. De stations lijken allemaal naar het centrum van het eiland te wijzen, dat op de kaart voorgesteld wordt als een groot vraagteken. Vier van de stations hebben zowel een tekening als een tekst (hun logo en naam). De andere twee hebben geen naamaanduiding, en ook hun logo is moeilijk te identificeren. De stations met een naam zijn (tegen de wijzers in) : De Pijl, De Staf, De Vlam, De Zwaan, en De Parel. De centrale locatie, aangeduid door een groot vraagteken is meer dan waarschijnlijk het station De Parel. Dit station is een observatiepost gebruikt om de activiteiten in De Zwaan (en mogelijk andere plaatsen op het eiland) te bestuderen.

Teksten[]

Hoofdartikel: Teksten op de Kaart

Er staan verschillende handgeschreven notities op de kaart. Een deel ervan is in het Latijn, de rest is in het Engels. De handschriften zijn duidelijk verschillend, wat op meerdere auteurs wijst.

De Latijnse zinnen lijken meer een lopende commentaar te zijn over het eiland dan verduidelijking van de kaart zelf.

De Engelse zinnen daarentegen geven info over de stations, een mysterieus niet nader bepaald incident, mogelijke afsluitingen, een Cerberus-systeem, een DharmaTel-netwerk, wetenschappelijke vergelijkingen, en zoologisch onderzoek.

Wiskunde, wetenschap, vergelijkingen[]

Hoofdartikel: Vergelijkingen op de Kaart

Er staan verschillende vergelijkingen op de kaart, meestal als aanvullende nota’s. Twee ervan lijken te maken te hebben met fysica en magnetisme. Een derde vergelijking is een probleem uit de driehoeksmeetkunde. Deze staat bovenaan links in de kaart.

Tijdlijn[]

Hoofdartikel: Tijdlijn van de Kaart

Er staan verschillende fragmenten op de kaart die datums kunnen zijn. Enkele ervan lijken een datum van een afsluiting aan te duiden. Wat afgesloten werd en waarom is onbekend. De datums worden geschreven in een maand/dag/jaar formaat. Er is verder ook een datum te zien die verwijst naar een zoölogisch station en naar iets dat het AH/MDG-incident van 1985 genoemd wordt.

Kaart van Locke[]

Hoofdartikel: Kaart van Locke

In aflevering S.O.S. probeert Locke uit zijn geheugen te hertekenen wat hij gezien heeft op de kaart. Blijkbaar herinnert hij zich vooral de plaatsing van de stations, de ‘rivieren’ en het vraagteken "?" .

Theorieën en opmerkingen[]

Gelieve hier enkel te discussiëren over de kaart zelf.

 • Mogelijke andere locaties van een bunker/station:
  • De Krater (zie Geografie van de krater), de kaart vermeld immers: "MOUNTAINOUS TERRAIN MOST LIKELY USED BY D.I.H.G. FOR METEORLOGICAL RESEARCH" – “BERGACHTIG TERREIN, GOEDE KANS OM GEBRUIKT TE WORDEN DOOR D.I.H.G. VOOR METEOROLOGISCH ONDERZOEK”.
  • Een soort Wiskundige Voorspellingen Initiatief station: op de kaart staat: "... INTERFERENTIE MET WEER? ONDERZOEK? PROJECT", en dit is één van de projecten van The Hanso Foundation.
 • Op de kaart staan acht kruisen, die een markering kunnen zijn voor de geblokkeerde passages naar het ? in het centrum. Het kan ook dat zij bescherming bieden aan iets van buiten het gangenstelsel. Eventueel te vergelijken met de met beton opgevuld gangen in de Zwaan.
 • Raar genoeg klinken de nota’s op de kaart meer als een planning (vb. “niet geschikt voor” of “onveilig voor”). Mogelijk is de kaart niet (of slechts voor een deel) gemaakt door Kelvin en Radzinsky, of gebaseerd op een oudere kaart?
 • De branddeuren kwamen neer omdat er een bevoorrading van DHARMA was op het eiland.
 • De algemene vorm van de kaart lijkt op die van een Boeddhistisch Dharma wiel.
 • Het gebruik van de vele Latijnse zinnen op de kaart is mogelijk een doorgedreven vorm van versleuteling van gevoelige data. Aangezien de kaart enkel te zien is met blacklights, zal iemand die nooit Latijn gestudeerd heeft de zinnen niet of met moeite kunnen lezen. Gebruik van Latijn beperkt het doelpubliek mogelijk tot wetenschappers, dokters, linguïsten, etc.
 • In de veronderstelling dat De Zwaan niet volledig opgeblazen is en/of dat de inwoners niet in de explosie omgekomen zijn, zou Locke de deuren opnieuw kunnen sluiten en de kaart rustig bestuderen.
 • De doorstreepte bunker bovenaan links is het valse luik dat Sayid gevonden heeft. Misschien werd het eerst toegevoegd aan de kaart en later, toen de auteur ontdekte dat het nergens naar toe leidde, weer weggehaald.
 • Misschien is de kaart compleet irrelevant op de ? in het midden en enkele namen van bunkers na. Kelvin, de tekenaar van de kaart, gebruikte zijn uitstapjes immers niet om het eiland te verkennen, maar om Desmonds boot te herstellen. Dus bestaat de kans dat hij alles verzon.
 • Henry Gale toonde Locke de kaart door zelf de blacklights aan te steken in de computerzaal, als een soort geschenk aan Locke omdat die hem vertrouwde. De blacklights kwamen immers nooit aan op andere momenten dat de deuren gesloten waren.
 • Enkele stations werden getekend met stippellijnen terwijl andere met een ononderbroken lijn getekend werden. Mogelijk werden de stations met stippellijnen nooit bezocht door de maker. Het zijn ook deze stations die geen naam hebben, waar de “volledig” getekende stations ook een naam meekrijgen. Dit zou ook betekenen dat de maker van de kaart zelf nooit naar het ? geweest is, het doorstreepte station, en de oostelijke stations.
  • Misschien is de betekenis van het centrale ? dan overdreven. Mogelijk heeft de maker enkel de cirkel op de grond gezien en daaruit conclusies getrokken.
 • "Geologische compositie veroorzaakt mogelijk interferentie met het weerproject" and "Bergachtig terrein mogelijk gebruikt door D.I.H.G. voor meteorologisch onderzoek" refereren allebei naar het klimaat. Sinds Charlie in de Pilootaflevering vroeg “Is dit weer normaal?” zijn er speculaties dat het klimaat op het eiland niet echt onder de noemer “normaal” valt. De Oriëntatievideo vermeldt meteorologie als één van de DHARMA-projecten, wat de speculaties nog meer voedde. Ook de kaart draagt hiertoe bij, door de opmerkingen over een klimatologisch project op het eiland. * Er is mogelijk ook een fabriek(je) op het eiland – volgens de kaart: ”Mogelijke fabriek met licht industrieel materiaal”.
 • Misschien is dit de plaats waar het voedsel geproduceerd word (net als de nieuwere technologie als wasmachines in De Zwaan), waarna het buiten het luik gedropt werd. Daardoor denkt iedereen dat het van een vliegtuig afkomstig is, terwijl het dan op het eiland zelf gemaakt zou zijn.

Galerij[]

Externe links[]

Discussie over De Kaart[]

Onbewerkte afbeeldingen[]

Door fans bewerkte en aangevulde foto’s[]

Advertisement