Wikia


Black Rock
Black Rock (full)
First seen
Last seen
Appeared in
{{{Appearances}}}
Owned by
Found by
{{{Found}}}
Used by
{{{Used}}}
Status
Verlaten in de jungle

De Black Rock is een negentiende eeuws Brits handelsschip dat op het Eiland gestrand is en overgroeid is met jungle. Het schip vervoerde slaven, voorwerpen, dynamiet en andere voorraden voor mijnbouw operaties. In het midden van een grote storm op zee, werd het schip door een grote golf tegen het Standbeeld van Taweret aangevaren waardoor het standbeeld vernietigd werd en het schip in het midden van de jungle terecht kwam. Het laatste rustplaats van het schip was in het zogenaamde "Donkere Territorium". De kapitein van het schip was Magnus Hanso die overleed tijdens de schipbreuk en werd begraven vlak bij het schip.

Geschiedenis Edit

De vroegere geschiedenis van de Black Rock is onbekend. Tijdens een veiling in het jaar 1996 werd het dagboek van de eerste officier geveild, en op de veiling werd verteld dat het schip naar Portsmouth, Engeland vaarde op 22 maart 1845, op een handels missie met het rijk van Siam (nu bekend als Thailand). Het schip was later was later verdwenen op zee. ("The Constant") Later gaf John Locke een theorie, dat het schip slaven vervoerde naar een mijnbouw kolonie en dat ze waarschijnlijk op weg waren naar de oostelijke kust van Mozambique. ("Exodus: Deel 2") De laatste reis van de Black Rock was bij de Canarische Eilanden, waar het onder ander slaven kwam ophalen om naar de "Nieuwe Wereld" te varen. ("Ab Aeterno")

Canarische EilandenEdit

Black Rock nadert het Eiland

De Black Rock nadert het Eiland.

In het jaar 1867 kwam de Black Rock naar de Canarische Eilanden. Jonas Whitfield, één van de schip haar officieren, was op zoek naar gevangen die Engels konden spreken. Het was de bedoeling dat ze met verschillende slaven naar de "Nieuwe Wereld" vaarde. Zo kwam Jonas Whitfield op Richard Alpert, die gevangen werd genomen nadat hij per ongeluk een dokter had vermoord. Nadat Jonas Whitfield erachter kwam dat hij Engels sprak nam hij Richard aan als slaaf en ketende hem vast op het schip in de ruim. ("Ab Aeterno")

Aankomst op het EilandEdit

Black Rock in de storm

De Black Rock nadert het Standbeeld.

In 1867 naderde de Black Rock het Eiland. Op dat moment zaten Jacob en de Man in Black op het strand en discussieerde over hun meningen over mensen op het Eiland. De Man in Black vertelde dat hij wist hoe ze het Eiland gevonden hadden: door Jacob. ("") Jacob vertelde later tegen Richard Alpert dat hij degene was die het schip naar het Eiland bracht. ("Ab Aeterno")

Schipbreuk op het EilandEdit

1867Edit

Hoewel het schip erg dicht bij het Eiland was, kwam het schip in een hevige storm terecht. De golven reikte hoog en het schip weer door het Eiland aangetrokken. Het schip kwam steeds dichter bij het Eiland en vanuit het schip zagen de bemanningsleden het Standbeeld. Hoewel iedereen dacht dat het standbeeld de duivel was, die het Eiland bewaakte, zorgde een gigantische storm dat het schip tegen het hoofd van het standbeeld knalde waardoor het standbeeld vernietigd werd. Het schip verloor zijn koers en strandde uiteindelijk in het midden van de jungle, in het zogenaamde "Donkere Territorium". Veel bemanningsleden overleden tijdens de schipbreuk waardoor er slechts vijf officieren over waren, inclusief Jonas Whitfield. Ook was kapitein Magnus Hanso overleden tijdens de inslag.

Richard op de Black Rock

Richard Alpert, de enige overlevende.

Omdat er slechts vijf officieren in leven waren, en de vier slaven in het ruim, waaronder Richard Alpert, besloot Jonas Whitfield om de slaven te vermoorden omdat het volgens slechts een kwestie van tijd was voordat ze hem zouden vermoorden. Hij vermoordde de slaven en net voordat hij Richard wilde vermoorden naderde de Man in Black, in rookvorm, het schip. De Man in Black vermoordde alle bemanningsleden op het dek en maakte als snel zijn weg naar het ruim en vermoordde Jonas Whitfield ook. Richard die vast zat gebonden in het ruim, probeerde zich te bevrijden maar de Man in Black naderde Richard en scande zijn geheugen maar liet hem leven.

Dagen gingen voorbij het Richard verloor meer kracht naarmate hij zichzelf probeerde te bevrijden en een zwijn betrad het schip en begon te eten aan de overleden slaven in het ruim. Enkele uren later zag Richard zijn overleden vrouw, Isabella (die in feite de Man in Black was) en probeerde Richard te bevrijden, maar toen hij het geluid van de Man in Black hoorde vertelde hij dat ze moest vluchten. Toen ze naar buiten vluchten werd ze gegrepen door de Man in Black.

Later betrad de Man in Black het schip, in menselijke vorm, en besloot om Richard te bevrijden in hulp, dat hij Jacob voor hem zou vermoorden. Richard stemde erin mee en verliet het schip met de Man in Black en kwam nooit meer terug sinds zijn aankomst. ("Ab Aeterno")

2004Edit

Blackrock

De Black Rock in de jungle op het eiland.

De Black Rock werd door de overlevenden van Oceanic Vlucht 815 ontdekt. Dit gebeurde ongeveer 45 dagen na de vliegtuigcrash, in aflevering "Exodus". Haar aanwezigheid op het eiland was echter al veel vroeger in de serie bekend. Het werd voor het eerst vermeld in het noodsignaal van Danielle Rousseau, hoewel dat deel niet vertaald werd door Shannon.

Het schip werd dus lang voor de aankomst van Vlucht 815 ontdekt, met name door Rousseau. Zij had een schipbreuk overleefd 16 jaar voor de crash van Vlucht 815. maar ook Radzinsky of Kelvin (de vorige bewoners van De Zwaan) wisten ervan. We zien namelijk de nota "KNOWN FINAL RESTING PLACE OF MAGNUS HANSO/BLACK ROCK" op de branddeurkaart. Dit betekent dus dat Magnus Hanso wel degelijk op het schip was toen dit verdween. Hij ligt begraven in of nabij het schip.

Rousseau vertelde Sayid over de "Black Rock" in aflevering "Solitary". Op één van haar kaarten werd het schip ook genoemd. Rousseau beweerde later dat er een radiotoren te vinden is bij het schip, en dat dit de plaats is vanwaar haar noodsignaal verstuurd werd.

In "Exodus" nam Rousseau een groepje overlevenden ( Locke, Kate, Jack, Hurley en Arzt) mee op expeditie naar de “Black Rock” om explosieven te zoeken. Deze explosieven werden gebruikt in een poging om het Luik van de Zwaan open te krijgen. Rousseau vertelde ook dat de regio waar het schip lag de “Donkere Gebieden” genoemd werd.

Nadat Rousseau hen achtergelaten had verkenden Locke, Kate en Jack het schip. Ze gingen binnen via een groot gat in de romp. Binnen vonden ze skeletten die nog steeds aan elkaar vastgeketend waren, waarschijnlijk slaven. Er werd ook mijnwerkersmateriaal gevonden, en dynamiet: minstens twee kisten. Volgens Locke moet “het schip onderweg geweest zijn naar een mijnwerkerskolonie -- waarschijnlijk vertrokken aan de oostkust van Afrika -- Mozambique”. Het groepje haalde één kist uit het wrak, en terwijl ze met het uiterst explosief materiaal bezig waren, blies Arzt zichzelf ongelukkigerwijze op. Locke, Kate, Hurley en Jack keren met het dynamiet terug naar het kamp.

2007Edit

Richard Alpert kwam in het jaar 2007 voor het eerst terug naar de Black Rock. Hij wist dat er dynamiet lag en bracht Hurley en Jack mee naar het schip. Hij wilde dat Jack hem vermoordde met het dynamiet, omdat hij niet kon sterven door toediening van zijn eigen handen. In het schip liep Richard naar zijn kettingen, waar hij in het jaar 1867 aan vast gebonden zat en bekeek ze terwijl hij hurkend op zijn benen zat. Hij liep naar het dynamiet en vroeg of Jack het wilde aansteken. Hoewel Jack het dynamiet aanstak, wist hij zeker dat ook hij niet kon sterven door zijn eigen handen en het dynamiet ging uiteraard niet af. Na hun zelfmoord poging verlieten ze het schip weer.

Passagiers Edit

Zie ookEdit

TheorieënEdit

  • De Black Rock lijkt terecht gekomen te zijn op het eiland door de mysterieuze krachten die het eiland lijkt te bezitten om boten en vliegtuigen aan te trekken. Misschien is het een sterk magnetisch veld: hoewel de “Black Rock” geen metalen schip is, kan dit magnetisch veld toch de scheepsinstrumenten beïnvloed hebben. Misschien was de bemanning er van overtuigd dat ze in westelijke richting aan het varen waren. Mogelijk kan het eiland ook andere dingen aantrekken: Desmonds zeilboot voor zijn race rond de wereld, Henry Gales luchtballon, en het Nigeriaanse smokkelvliegtuig.
  • Misschien is de “Black Rock” op het eiland terechtgekomen door een vloedgolf of tsunami. Die zou het schip dan helemaal tot in het binnenland kunnen brengen. Een dergelijke grote tsunami zou ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het verdwijnen van de lokale bevolking, en ook verklaren waarom de rest van het standbeeld ontbreekt.
  • Sommige (of allemaal) van de Anderen kunnen afstammen van de originele bemanning van de Black Rock.
  • Adam en Eva kunnen overlevenden uit de "Black Rock" zijn.
  • "Black Rock" kan ook verwijzen naar de zwarte steen die gevonden werd bij “Adam en Eva”. Misschien is “Adam” Magnus Hanso.
  • Misschien was er muiterij aan boord van het schip, en zeilden de veroordeelden/slaven weg van Engeland, op zoek naar een eigen plaats om te leven.
  • Het lijkt onwaarschijnlijk dat het schip zo ver in het binnenland terechtgekomen is wanneer het enkel door een magnetisch veld aangetrokken werd, zoals het vliegtuig. Op het eiland lijken er vrij veel vulkanische stenen aanwezig te zijn, wat de mogelijkheid laat bestaan dat het eiland vulkanisch van aard is en vrij recent boven water kwam. In dat geval kan het schip gewoon gezonken zijn, terechtgekomen op het toen onder water gelegen stukje land, en dan mee omhoog gekomen zijn met het eiland.
    • Onwaarschijnlijk: de jungle is duidelijk ouder dan 1881 (verdwijningdatum van het schip).

Externe bronnenEdit

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.