FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"...בתרגום"
1X17-JinIsland
עונה
פרק

1
17
שידור
23 בפברואר 2005
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


" ...בתרגום" הוא הפרק השבעה עשר בעונה הראשונה של אבודים. מישהו מצית בזדון את הרפסודה של מייקל, וכשמייקל רואה את ידיו החרוכות של ג'ין, הסכסוך בינהם מחריף. בינתיים, בון מתחיל להפריע ליחסים הנרקמים בין שאנון לסעיד. הפלאשבקים בפרק מראים את נקודת מבטו של ג'ין על האירועים שנראו ב"בית השמש העולה".

על האי עריכה

מישהו מבעיר את הרפסודה, מייקל שמאשים את ג'ין מכה בו וסאן נאלצת לחשוף בפני כולם שהיא יודעת אנגלית כדי לעצור את מייקל. בסוף מתברר שוולט הוא זה שהצית את הרפסודה מכיון שהוא לא רוצה לעזוב את האי. אח"כ ג'ין הפגוע עוזר למייקל לבנות את הרפסודה מחדש.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.