FANDOM


אלו הן כל התעלומות המרכזיות באבודים.

מפתח

 נפתרה
     
Portal-Mystery
 נפתרה חלקית
     
Portal-Mystery
 לא נפתרה
     
Portal-Mystery

האי

ג'ייקוב נגד האיש בשחור

האחרים

חטיפות

יוזמת דהארמה

תחנות

מבקרי האי

טיסת אושיאניק 815

הקהנה

טיסת אג'ירה 316

מחוץ לאי

בנג'מין ליינוס נגד צ'ארלס ווידמור

ציר הזמן של ההבזק למרחב

דמויות בחלומות וחזיונות