FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"שלוש דקות"
2X22-MichaelFlash
עונה
פרק

2
22
שידור
17 במאי, 2006
הבזק לפנים
{{{פלאשפורוורד}}}
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"שלוש דקות" הוא הפרק העשרים ושניים בעונה השנייה של אבודים. כשהניצולים מתאבלים על אנה לוסיה וליבי, מייקל ממשיך להפעיל לחץ על חבריו להצטרף אליו כדי להציל את וולט מהאחרים.

תמצית האירועיםעריכה

פלאשבק עריכה

הווה עריכה