FANDOM


שם המשפחה של סעיד הוא ג'ראח. האמריקאים, כידוע, אינם יכולים לבטא 'ח', לכן באנגלית הוא נקרא ג'ראה.. יוסי ד.שיחהתרומות 18:33, 5 באוגוסט 2009 (UTC)

Pictogram reply.svg אמנם בחלק מהגירסאות תרגום באינטרנט זה מתורגם ככה, אבל זו טעות. שים לב איך סעיד עצמו מבטא את השם (לא "האמריקנים"). הוא קרוי אגב "על שם" אחד המחבלים ב9/11... זיאד ג'ארה.--  >: ש ר ו ן 4 3 2 1   דיבורים   פלאשבק   02:32, 8 באוגוסט 2009 (UTC)
Pictogram reply.svg חח.. זה רק בגלל שהשחקן, נבין אנדרוס, הוא בריטי, שרון, והוא גם לא יכול לבטא את האות 'ח'.. אם הם היו לוקחים שחקו ערבי אמיתי, השם היה מבוטא 'ג'ראח'. אין שם כזה 'ג'ארה' בערבית.. גם המחבל מפיגועי 911 נקרא 'ג'ראח' במקור.. נניח והייתה דמות ישראלית בסידרה בשם 'יששכר', היא הייתה נקראת שם 'יששהר'.
אך בסדר, זו לא שגיאה, כי כך מבוטא השם בשפה המקורית של הסידרה.. Yossi1קובץ:Yossi2.pngYossi3 12:16, 8 באוגוסט 2009 (UTC)
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.