Lost
Advertisement
Stub.png מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub.png
קארל מרטין
 
 
קארל מרטין
מגולם ע"י
בלייק באשוף
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
{{{לראשונה}}}
נראה בפעם האחרונה
{{{אחרונה}}}
הופעות
{{{מופיע}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

{{{פרק}}}
שם מלא
קארל מרטין
שמות נוספים
{{{ידוע}}}
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
{{{מקום}}}
מקצוע
{{{מקצוע}}}
היה באוסטרליה...
{{{סיבהבאוס}}}
היה במטוס...
{{{סיבהמטוס}}}
היה על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
{{{משפחה}}}
קשר
{{{קשר}}}

קארל מרטין היה אחד מהאחרים. קארל היה חברה של אלכס. הוא גם היה זה שהזהיר את הניצולים מפני האחרים שעומדים לבוא למחנה שלהם. קארל בסופו של דבר נהרג ע"י אנשיו של צ'ארלס ווידמור יחד עם דניאל רוסו בדרכם למקדש.


Advertisement