FANDOM


צבא ארצות הברית
JugBomb
נראו לראשונה
נראו בפעם האחרונה
{{{אחרונה}}}
הופעות
{{{מופיע}}}
פרק/ים על הקבוצה

{{{פרק}}}
ידועים גם בשם
{{{ידוע}}}
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
{{{מקום}}}
מנהיג
{{{מנהיג}}}
מטרה
ניסויים גרעיניים בדרום האוקיינוס השקט
קשר
{{{קשר}}}
על האי...
{{{סיבהאי}}}

צבא ארצות הברית הוציא לפועל ניסויים גרעיניים בדרום האוקיינוס השקט בשנות ה-50. ניסוי כזה תוך שימוש בפצצת מימן שכונתה "ג'אגהד" היה אמור להתרחש על האי. כשמחלקה מצבא ארה"ב המונה 18 חיילים הגיעה אל האי, הם בנו מחנה על הר-השולחן ומגדל ירי לפצצה. החיילים לא הצליחו לבצע את משימתם לפני שהם חוסלו ע"י האחרים, והפצצה לא התפוצצה. ("ג'אגהד")

העימות עם האחרים עריכה

USmiltPhoto

תצלום של האי שנלקח מצבא ארה"ב, ונראה בתחנת הפנס.

ריצ'ארד אלפרט והאחרים נתקלו לראשונה במחלקה הצבאית, בגודל 18 איש, כשהם בנו את המחנה שלהם. אלפרט נתן להם הזדמנות לעזוב את האי בשלום. כשהם סרבו, הוא ואנשיו "נאלצו" להרוג אותם. ייתכן כי העימות נערך לאורך זמן ארוך, לאור הנוכחות של מוקשים על האי.

יותר מאוחר האחרים השתלטו על האספקה שלהם, כולל האוהלים, מדים ונשק, ולקחו אותם לעצמם. הם המשיכו לסייר באי וציפו שהצבא יישלח אנשים להחזיר את הפצצה. ("ג'אגהד")

שאלות שלא נענועריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות
  • איך הצבא גילה והגיע בביטחה אל האי?
  • האם הצבא מודע למה שקרה לג'אגהד (הפצצה) והמחלקה האבודה?
  • למה לפצצה דלף חומר רדיואקטיבי אם היא היתה חדשה?
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.