FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"פיילוט, חלק 2"
1x02 Charlie Plane
עונה
פרק

1
2
שידור
29 בספטמבר 2004
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}


פרק 2. היום השני: קבוצה מהניצולים (צ'ארלי, קייט, בון, שאנון, סעיד וסוייר), ביוזמת סעיד שעבד כקצין קשר בצבא העירקית, עולה עם המשדר שנמצא בתא הטייס בפרק פיילוט - חלק 1 לאיזור גבוה כדי לשדר, בדרך הם נתקלים בדוב קוטב (!), בעוד שחברי הקבוצה נמלטים ממנו, סוייר מוציא אקדח מכיסו ויורה בו למוות. אחרי שהם עלו מספיק גבוה, סעיד מפעיל את המשדר אך הוא לא מצליח לשדר מכיון ששדור אחר חוסם אותו. בשדר החוסם נשמע אות מצוקה בצרפתית שמשודר מתוך האי במשך 16 שנה: "הצילו! אני נשארתי לבדי על האי וכל האחרים, הדבר הזה הרג אותם". בינתיים על החוף ג'ק מנסה לרפא גבר שנכנס בבטנו רסיס מהמטוס שהתרסק, שמתברר שהחולה הוא מרשל בארצות הברית.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.