FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"פיילוט, חלק 1"
Pilot-Jack
עונה
פרק

1
1
שידור
22 בספטמבר 2004
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}פרק 1. ימים 1-2: 48 ניצולי התרסקות טיסה 815 של אושיאניק מוצאים את עצמם נטושים על אי בודד. בעודם מחכים להצלה מהירה, מחליט אחד הניצולים, ג'ק, רופא מנתח, לצעוד לעבר תא הטייס שהתרסק במקום אחר רחוק מהם, כדי למצוא משדר איתו יוכל לשלוח אות מצוקה לכוחות ההצלה. איתו מצטרפת קייט, עברה עדיין אינו ברור, אשר יודעת היכן לחפש מאחר שראתה עשן יוצא מעבר לגבעה בזמן ההתרסקות, וגם צ'ארלי, "כוכב רוק" לשעבר, מצטרף אליהם לצעידה, ככל הנראה כדי למצוא את הסם שהשאיר בשירותים הקדמיים בזמן ההתרסקות. בהגיעם לשריד הקדמי של המטוס, ג'ק פורץ את דלת התא הטייס וצ'ארלי מנצל את הזמן להביא מהשירותים את הסם שלו. בתא הטייס הם מוצאים את אחד הטייסים ללא הכרה. הופעתו של ג'ק מעירה את הטייס שנדהם לגלות שהוא כבר ישן 16 שעות. הטייס מתאר להם כי הטיסה שלהם סטתה שעתיים ממסלול היעד ללא דיווח ואין מי שיודע את זה, אך בידו מכשיר קטן שנראה כמו "ווקי טוקי משוכלל" שעשוי להציל אותם אם יצליחו לשדר ממנו. מיד לאחר מכן נשמעו קולות משונים של דבר מסוים ("המפלצת") שמתקרב אליהם, הטייס שהוציא את ראשו מעבר לחלון הקדמי של המטוס כדי לראות מה זה, נשאב על ידי המפלצת ושאר הניצולים מבוהלים ורצים לכל עבר (אך נשארים בחיים).

שלושת הצועדים מחליטים לא לספר לשאר הניצולים על המקרה שהמפלצת שאב אליו את הטייס.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.