FANDOM


Sos

סימן המצוקה של ברנרד על החוף

סימן המצוקה היה רעיון שהעלה ברנרד, בפרק "אות מצוקה". הוא יזם מהלך ליצור סימן ענק על החוף, בצורת האותיות האנגליות אס.או.אס. רוחבו הכולל של הסימן היה כשנים-עשר מטרים, והוא הורכב מסלעים שחורים, הנמצאים באיזור בו זרמה בעבר לבה, פנימה אל תוך האי. אולם, מלאכת היצירה הופסקה עוד לפני השלמת האות הראשונה, אס, כיוון שהחבורה שעזרה לברנרד ליצור את הסימן התייאשה מאופן ההתנהגות שלו כלפם, והחליטה לנטוש את העבודה. ברנרד וויתר גם הוא לבסוף על הרעיון, כאשר רוז הסבירה לו שהיא מעוניינת להישאר על האי.

ביחד עם ערימת הסלעים הנמצאת בקרבתו, החלק הגמור של סימן המצוקה מזכיר סימן של סמיילי כועס, הדומה לסימן המהבהב בצג מחשב תחנת הברבור.

רוז הזכירה את הסימן שוב בפרקים "מבעד למראה", כאשר היא עזבה את ברנרד במחנה החוף והלכה לכיוון מגדל השידור עם יתר הניצולים, בעוד שהוא נשאר מאחור עם ג'ין וסעיד במטרה להוציא לפועל את תוכנית המארב לצוות האחרים שהתכוון לפלוש לחוף. היא שאלה אותו בציניות אם הוא יצטרף אליהם, במידה ותסכים לעזור לו ליצור מחדש את סימן המצוקה.


הניצולים אשר היו מעורבים במיזם עריכה

להלן רשימה של כל האנשים הידועים שעזרו במלאכת יצירת סימן המצוקה

תמונה שם תפקיד תיאור
Bernard headshot
ברנרד יוזם הפרוייקט חשב על הרעיון במקור
Richard
ריצ'ארד עוזר עזר ביישום הרעיון
Hurley-mini
הארלי עוזר היה מהראשונים אשר תמכו במיזם
Jin-mini
ג'ין עוזר ניסה לעזור,למרות שלא הבין שום מילה ממה שברנרד ביקש
Wayne-Mini
BenMerdock-Mini
Lisa-mini
Rofl-mini
ללא שם עזרו כמה ניצולים לא ידועים אשר עזרו במלאכת יצירת המיזם

שאלות שלא נענו עריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות


  • האם האותיות עדיין מוטבעות על החול בחוף?
    • בהנחה שכן, האם יכול סימן המצוקה הלא גמור להיראות ע"י כלי טיס שעובר מעליו?
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.