FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
סיזר
 
 
Caesar Promo
מגולם ע"י
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
"316"
נראה בפעם האחרונה
הופעות
{{{מופיע}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

{{{פרק}}}
שם מלא
סיזר
שמות נוספים
{{{ידוע}}}
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
{{{מקום}}}
מקצוע
{{{מקצוע}}}
היה באוסטרליה...
{{{סיבהבאוס}}}
היה במטוס...
{{{סיבהמטוס}}}
היה על האי...
התרסק עם טיסת 316
בני משפחה
{{{משפחה}}}
קשר
{{{קשר}}}

סיזר טס בטיסת אגירה 316 מלוס אנגלס לגואם כאשר היא התרסרה לאי ההידרה.לא ידוע למה הוא היה על הטיסה. סיזר הפך להיות המנהיג של הניצולים מהטיסה , והתעניין בחקירת תחנות הדהרמה על האי. סיזר החביא נשק משאר הניצולים, מי שמצביע על כך שהוא כנראה אדם סודי. בנג'מין ליינוס השתמש בנשק הרג את סיזר בירייה בחזה, כאשר הוא לא נתן לו וללוק לקחת את הקנו ולעבור לאי.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.