FANDOM


סטוארט רדזינסקי
 
 
Radzinsky
מגולם ע"י
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
נראה בפעם האחרונה
הופעות
{{{מופיע}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

{{{פרק}}}
שם מלא
סטוארט רדזינסקי
שמות נוספים
{{{ידוע}}}
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
{{{מקום}}}
מקצוע
ראש אגף המחקר, יוזמת דהארמה
היה באוסטרליה...
{{{סיבהבאוס}}}
היה במטוס...
{{{סיבהמטוס}}}
היה על האי...
בני משפחה
{{{משפחה}}}
קשר
{{{קשר}}}

סטוארט רדזינסקי היה חבר ביוזמת דהארמה אשר עבד בתחנת הלהבה ב-1977 כראש אגף המחקר, והיה בעל מעמד גבוה בהיררכיית היוזמה. כמה עשורים לאחר מכן, הוא היה השותף של קלווין אינמאן בתחנת הברבור, היכן שהוא גם התאבד לפי אינמאן.

על האיעריכה

1977עריכה

Radzinskymodel

רדזינסקי עובד על הדגם של תחנת הברבור. ("נמסטה")

רדזינסקי נראה לראשונה עובד בתחנת הלהבה, ובונה דגם של תחנת הברבור. הוא מופרע על ידי ג'ין, אשר רוצה לדעת אם מטוס התרסק על האי. לאחר שג'ין משכנע אותו הוא יוצר קשר אם שאר התחנות ושואל אם מישהו ראה מטוס. כל התחנות עונות בשלילה, ולפתע נראית נורה אדומה מהבהבת ורדזינסקי מציין שמישהו הפעיל את גלאי התנועה. הוא עוקב אחרי ג'ין ומוצא את הפולש, ומיד מניח שהוא עוין, ללא ידיעה שג'ין מכיר אותו. לאחר שסוייר מגיע ללהבה, היכן שהם מחזיקים בפולש כלוא. רדזינסקי טוען שהוא מרגל, והוא ראה את הדגם של הברבור, ואולי דברים נוספים, והם צריכים להרוג אותו. סוייר לוקח את האסיר למרות מחאותיו של רדזינסקי, אשר מצהיר שהוא ילך עם העניין ישירות להוראס. רדזינסקי נוסע עם סוייר, ג'ין וסעיד בטנדר של דהארמה לצריפים, שם ג'ק, קייט והארלי המומים כשהם רואים שסעיד מוחזק כאסיר. ("נמסטה")

מאוחר יותר, רדזינסקי נוכח בזמן שאולדהאם נותן לסעיד את סם האמת, ונהיה מודאג מאוד לאור הידע של סעיד בנוגע לברבור. רדזינסקי גם היה נוכח בזמן "ההצבעה" האם להשאיר את סעיד בחיים. הוא היה התומך הכי גדול מבין הנוכחים בהוצאתו להורג של סעיד, והצעתו התקבלה פה אחד. ("הוא האתה שלנו")

זמן לא ידועעריכה

Radzinski stain

כתם המוח של רדזינסקי. ("לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2")

בזמן מאוחר יותר, רדזינסקי עובר לתחנת הברבור, שם הוא עובד עם קלווין אינמאן. רדזינסקי היה ההוגה של מפת דלת ההדף, אשר עליה הוא עבד עם אבקת כביסה, מברשת, ונעזר בזיכרון הצילומי שלו. הוא זייף נעילה (היות והוא השתתף בתכנון, הוא ידע בדיוק איך התחנה עובדת) מה שאיפשר עבודה רציפה על המפה. רדזינסקי גם ערך את סרטון ההכוונה של הברבור מסיבות לא ידועות, ושם את הקטעים שהוציא בתוך ספר תנ"ך בתחנת החץ.

קלווין סיפר לדזמונד שבזמן שהוא ישן רדזינסקי התאבד, הוא הכניס רובה לפיו וירה, מה שיצר כתם על התקרה. לקלווין היה רק 108 דקות לקבור אותו. ("לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2")

שאלות שלא נענועריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות
  • היכן הוא קבור?
  • מה גרם לו להתאבד?
  • מדוע הוא עשה עריכות בסרטון ההכוונה של הברבור?
  • מדוע הוא צייר את מפת דלת ההדף?
  • מדוע בידיו הדגם, התוכניות, ומפות סקירה של תחנת הברבור?
    • מדוע הוא מגן כה באגרסיביות על תחנת הברבור?
  • מה נמצא במסגרת תפקידו כראש אגף המחקר?