Lost
Advertisement

משפטים ומילים חוזרות הם מילים, ביטוים או הבעות שמזוהים על ידי חזרתם שוב ושוב בסדרה.

ביטויים[]

 • א' עד ו'
  • "אבא?"
  • "אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש."
  • "אין דבר כזה 'צירוף מקרים' בגורל"
  • "איפה אנחנו?"
  • "איש טוב", "אישיות רעה", וכו'.
  • "אל תגיד/י את שמו/ה"
  • "אל תגיד לי מה אני לא יכול לעשות"
  • "אני לא הולך לשום מקום איתך."
  • "אנחנו החבר'ה הטובים"
  • "אנחנו חייבים לחזור!"
  • "אנשים הלא נכונים בשביל משימה זו"
  • "את/ה יכול/ה ללכת עכשיו."
  • "את/ה לא יכול/ה לעזור לי!"
  • "אתה יוצר את המזל שלך"
  • "את/ה שלנו"
  • "בוא/ו נלך"
  • "בוא/ו נעשה את זה"
  • "בדרך שלי"
  • "גורל"/"חופש ביטוי"
  • "האם את/ה הוא??"
  • "האמין/י בי"
  • "האל עוזר לכולנו"
  • "השריף החדש"
  • "הנה הקו"
 • ז' עד ל'
  • "זה לא עובד ככה."
  • "זה זינוק לגורל."
  • "זה לא אמיתי,שום דבר מזה."
  • "זה היה לפני זמן רב"
  • "זה הנפש"
  • "חזור!"
  • "חבוב"
  • "חכה,מה?"
  • "יש כאן מספיק"
  • "כל אדם לעצמו"
  • "לבד"
  • "לרוץ כאילו השטן רודף אחריך"
  • "לתקן אנשים/דברים"
  • "לחיות ביחד, למות לבד."
  • "לעולם תגיד לעולם"
  • "לא האוייב"
  • "לך מפה"
  • "למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת?"
 • מ' עד צ'
  • "מיוחד"
  • "מה איש השלג אמר לשני?"
  • "מה את/ה עושה כאן?"
  • "מה עשית/ה?"
  • "מה חוסה בצילו של הפסל?"
  • "מה שקרה,קרה"
  • "מה שאתה חושב שאני, אני לא"
  • "מי אתם אנשים?"
  • "מצא את דרכך"
  • "נראה אותך בחיים אחרים"
  • "נראה אותך בצד השני"
  • "נקה את הבלאגן הזה"
  • "עבודה לעשות"
  • "פחדן"
  • "פתח את הדלת הארורה!"
 • ק' עד ת'
  • "ראיתי מספיק."
  • "רוצח/הורג"
  • "שלום לך בעצמך"

משפטים ו/או מילים חוזרות אצל דמויות[]