FANDOM


ישנם מספר משחקים המוצגים בעלילה של אבודים.

מאורעות עריכה

משחק תמונה הערות
"מדינות הציר ובעלות הברית"
או
"סיכון"
ויקיפדיה
Risk
 • לוק נראה משחק משחק קופסה, בזמן הפסקת הצהריים שלו, עם אחד מעמיתיו לעבודה. המשחק הכיל קרש של המשחק "סיכון" וצבא חיילים מפלסטיק, אבל ככל הנראה זהו המשחק "מדינות הציר ובעלות הברית". ("הליכה")
 • משחק דומה שוחק על-ידי לוק, סוייר והארלי בצריפים. זאת היתה גרסת "הספריה" של המשחק בשנת 2005, עם כלי משחק בצורת משולשים, במקום פסלונים של חיילים.
"שש-בש"
ויקיפדיה
4x04 Backgammon set
"כדור בסיס"
ויקיפדיה
3x02-Baseball
"שחמט"
ויקיפדיה
Chess
4x13 Checkmate Mr. Eko
"ארבע בשורה"
ויקיפדיה
Connectfour001
"תשבץ"
ויקיפדיה
Shannoncrossword1
"פוטבול"
ויקיפדיה
3X12 JackFootball
"גולף"
ויקיפדיה
Golf3
"פרסות"
Horshoe
"מעולם לא"
ויקיפדיה
1x16 kate
"מלכודת עכברים"
Mouse trap
 • לוק הדגים את המשחק "מלכודת עכברים" לילד בחנות שבה עבד, לפני שהבחין באימו. ("אל מתוך המכונה")
 • משחק זה נראה (הקופסא הייתה הפוכה) מול החלון שאליו קייט לטשה את מבטה בזמן שהייתה בחדר הבידור. ("נותרה מאחור")
 • על לוח המשחק, על כל מרווח שלישי כתובים המספרים 23 ו4.
"טניס שולחן"
נקרא גם
"פינג-פונג"
ויקיפדיה
HurleySawyerPingPong3x14
"פוקר"
ויקיפדיה
Poker
"כדורגל"
ויקיפדיה
Soccer


מאורעות משניים עריכה

 • כדורסל
 • ביליארד
 • כדורגל שולחן
 • הטלת חיצים
 • לוח הטלת חיצים היה גם כן בחדר הבידור שבצריפים כשבן וסעיד הוחזקו כשבויים על-ידי לוק ("הכלכלן"). הדוגמה המודפסת עליו היא בצבעים שחור ולבן.
 • בתחנת הברבור היה לוח הטלת חיצים שנמשך באופן מגנטי אל עבר הכוח המגנטי החזק מאחורי הקיר של התחנה בסוף עונה 2.