FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
מר פאיק
 
 
Paik
מגולם ע"י
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
{{{לראשונה}}}
נראה בפעם האחרונה
{{{אחרונה}}}
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

{{{פרק}}}
שם מלא
פאיק
שמות נוספים
{{{ידוע}}}
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
תאריך המוות
({{{פרקמוות}}})
מקור
סיאול, דרום קוריאה
מקצוע
מנהל ראשי, פאיק תעשיה כבדה
היה באוסטרליה...
{{{סיבהבאוס}}}
היה במטוס...
{{{סיבהמטוס}}}
היה על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
קשר
אביה של סאן
חותנו של ג'ין
סבא של ג'י יאון