FANDOM


3x11sayidcablemap2

גירסה משופרת של המפה, המראה את תחנת הפנינה ("הקלד 77")

3x12 ParAvion Cabling Map

מפת הכבלים מתארת בפירוט את איזור הצריפים ("משלוח אוויר")

DharmaCablingMap

המפה המלאה

Dhr map zn

גירסה משופרת של המפה

מפת הכְּבָלִים של דהארמה היא מפה אותה מצא סעיד במדריך המבצעים של דהארמה. ("הקלד 77") מפה זו מראה את תחנת הלהבה כמוקד מרכזי לכבלים, כאשר אחד מהם הוביל לאיזור שנקרא הצריפים, שם האמין סעיד שיושבים האחרים. קופסאות מיתוג ונקודות ביניים של הכבלים מוצגים גם כן במפה, בנוסף לצלחת הלוויין שניצבת על גג תחנת הלהבה. הסיפרה "5" מסומנת ליד איזור הצריפים. האות B מופיעה כמסומנת ליד איזור הלהבה. הערה: בתמונת קידום ששוחררה, נראית האות B כמסומנת דרומה יותר ממיקומה הנוכחי.

נקודה על המפה, ליד איזור הצריפים, מציגה את הטקסט הבא:

לוח הכְּבָלִים של דהארמה:
מכונת כביסה
גפרורים
תפיסה.
משאבות
מקרר.

שני נקודות נוספות, מציינות מעברים תת-קרקעיים. הם מסמלים שני מעברים היוצאים מהצריפים. אחד מהם מוביל ללהבה, בעוד שהשני מוביל למיקום לא ידוע.

מעבר
תת-קרקעי
בעומק של 20 רגל

לא נראה שבמעברים התת-קרקעיים מותקנים תשתיות חשמל או אחרות.

תעלה תת-קרקעית עריכה

מאמר ראשי: תעלה תת-קרקעית

לפי המפה, ישנם ארבעה מעברים היוצאים מהצריפים לאיזורים שמחוץ לגדר הסונארית. שניים מתוכם מצויינים כתת-קרקעיים. האחרים אינם. מתוך המעברים המסומנים כתת-קרקעיים:

 • אחד יוצא מהצריפים לכיוון צפון-מערב, ומתפצל לאחר כ-5.5 קילומטרים בנקודה שמסומנת כ-'בעומק של 20 רגל'. הפיצול מסומן כמשושה על המפה, מחוץ לגדר הסונארית, וככל הנראה מדובר בצוהר או בחדר כלשהו. זרוע אחת פונה צפונה, בעוד השנייה פונה מערבה.
 • השני יוצא לכיוון צפון-מזרח, ומתפצל בנקודה שמסומנת במשושה נוסף, במרחק של כ-7 קילומטרים, משוב חוץ לגדר הסונארית. מעבר זה מוביל לתחנת הלהבה.

מתוך המעברים שאינם מסומנים כתת-קרקעיים:

 • אחד יוצא לכיוון צפון-מזרח, ופונה לתחנת הלהבה.
 • השני יוצא לכיוון צפון-מערב, ומתפצל מיד לפני הגדר הסונארית, כאשר זרוע אחת פונה צפונה, מצטלבת וחוצה את הפיצול המערבי של המנהרה הצפון-מערבית, וזרוע אחרת פונה לכיוון דרום-מערב.

תשתית חשמלית עריכה

תחנת הלהבה מצוידת בכבלים, אשר מחוברים לאיזור הצריפים ולאיזורים אחרים על האי. מפת הכבלים מציגה את הכבלים הבאים מהלהבה:

 • מוקד צפוני בעל 5 כבלים, אחד מהם מתפצל לכיוון צפון-מערב, שניים מהם מגיעים לריבוע (המסומן באות "A", ומשמש כקופסת מיתוג) ולאחר מכן ממשיכים לכיוון צפון וצפון מזרח, ושניים אחרים מתפצלים ישירות לכיוון מזרח, ועוברים דרך קופסת מיתוג נוספת, כאשר אחד מהם ממשיך לכיוון צפון ושניים לכיוון מזרח.
 • מוקד דרומי בעל 4 כבלים, שלושה מהם מגיעים לכיוון דרום-מזרח, לעבר קופסת מיתוג הדומה לזאת שמסומנת באות "A", משם ממשיכים דרומה, ומערבה, לצידו הדרומי של איזור הצריפים, ואחד אשר מחובר למוקד נוסף, כאשר 3 כבלים ממשיכים לכיוון דרום-מערב, לעבר קופסת מיתוג נוספת, לפני שהם ממשיכים מערבה, אל צידו הדרומי של איזור הצריפים.
 • מוקד מערבי בעל 4 כבלים, אשר מגיעים ישירות לכיוון מערב לפני שהם עוברים בקופסת מיתוג נוספת, כאשר שניים מתוכם ממשיכים צפונה.

הצריפים מקבלים אספקת חשמל (לוח כבלי דהארמה) משני נקודות: אחד מגיע מצידו הצפוני של הכפר, והשני מגיע מצידו הדרומי. שני הכבלים מובילים ישירות לכיוון מערב, כאשר הכבל הצפוני מצטלב עם תשתית נוספת, מסוג אחר, באמצעות קופסת מיתוג נוספת (מספר 7), במרחק של כ-8 קילומטרים מהצריפים.

הצריפים עריכה

מאמר ראשי: הצריפים

הכפר בו יושבים האחרים מצויין במפה בפרטי פרטים. 18 מבנים מסודרים כדלקמן:

 • אשכול של 6 מבנים בצידו המערבי של הכפר. אחד מן המבנים משמש כנקודת הסיום של התעלה המערבית.
 • אשכול נוסף של 6 מבנים בצידו הדרומי של הכפר. המבנה המזרחי ביותר משמש כנקודת הסיום של התעלה המזרחית.
 • אשכול ובו 5 מבנים ממוקם בין שני האשכולות שצויינו למעלה, בצידה הצפוני של הדרך המרכזית בכפר. המבנה הצפוני ביותר משמש כנקודת הסיום של התעלה הצפון-מערבית.
 • מבנה גדול העומד לבדו בצידו המזרחי של הכפר.
 • עיגול גדול ובתוכו נקודה, בצידו המזרחי של הכפר. פריטים קטנים יותר מוצגים גם כן.

הלהבה עריכה

מאמר ראשי: הלהבה

סמל תחנת הלהבה מצויין כנקודת מתאר המסמלת שינוי בגובה הקרקע, מערבה. קו מקווקו מצויין דרומית מזרחית לתחנה. הנהר בו המתינה רוסו ב"הקלד 77", אינו מצויין על המפה, למרות שהוא נמצא בקרבת תחנת הלהבה.

עובדות אחרות עריכה

מפת הדרך מסומנת בבירור באות "C" המוקפת בעיגול בעוד שמפת הכבלים מסומנת באות "B".

לקריאה נוספת עריכה

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.