FANDOM


הרציף של מעבורת פאלא
[[{{{וידאו}}}|סרטון ההכוונה]]
PalaFerry
נראתה בפעם האחרונה
נבנתה ע"י
נשלטת ע"י
קשר
{{{קשר}}}
מספר
{{{מספר}}}
שימוש
{{{שימוש}}}
מצב
{{{מצב}}}
התגלתה ע"י
{{{התגלתה}}}


מעבורת פאלא הינה חלק ממערכת התחבורה של יוזמת דהארמה שנוצרה כדי להעביר עובדים ברחבי האי.

לפי הוראותיו של ד"ר מארק וויקמונד לעובדי תחנת הפנינה בסרטון ההכוונה, הם אמורים להגיע אל מעבורת פאלא כדי שיוחזרו אל הצריפים בסוף המשמרת בת ה-8 שעות שלהם. ("?")

רציף עגינה מקורה עם השלט "מעבורת פאלא" עדיין קיים על החוף המערבי של האי. רציף מעבורת פאלא היה בשימוש האחרים כנקודת עגינה. ("לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2")

סעיד אמר לג'ין וסאן שהמזח לא בשימוש ונטוש. מאוחר יותר הוא ציין שזה היה החלק בו הוא שיקר. ("בלרינת הזכוכית")

3x02-PalaFerry

מעבורת פאלא דרך המשקפת.

מייקל ווולט קיבלו את הסירה של האחרים ברציף של מעבורת פאלא. נאמר למייקל שעליו לשוט בכיוון 325. ("לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2")

סעיד, ג'ין וסאן עגנו את סירת המפרש האליזבת' ברציף של מעבורת פאלא כשהם ניסו לארוב לאחרים. האחרים לקחו את סירת בקרב יריות עם סעיד וג'ין בעוד סאן נמלטה מהסירה. ("בלרינת הזכוכית")

המעבורת גם מוזכרת בסרטון של הצריפים שרוג'ר ליינוס ובן צפו כשהם הגיעו לאי. היא לקחה אנשים לתחנת ההידרה כשהם הועברו למחקר זואולוגי. ("בלרינת הזכוכית")

מבקרים ראויים לציוןעריכה

תמונה שם ביקור ראשון ביקור אחרון סיבת ההגעה
Jack-mini
ג'ק "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" נלקח לרציף שם הוא צפה במייקל ווולט עוזבים את האי ואז נלקח אל ההידרה.
Kate-mini
קייט "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" נלקח לרציף שם הוא צפה במייקל ווולט עוזבים את האי ואז נלקח אל ההידרה.
Sawyer-mini
סוייר "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" נלקח לרציף שם הוא צפה במייקל ווולט עוזבים את האי ואז נלקח אל ההידרה.
Hurley-mini
הארלי "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" נלקח לרציף שם הוא צפה במייקל ווולט עוזבים את האי ונשלח בחזרה למחנה החוף.
Michael-mini
מייקל "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" עשה עסקה עם בן ושם הוא עזב את האי יחד עם וולט על סירה של האחרים.
Mini-walt
וולט "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" הגיע לפגוש את אביו ועזב איתו את האי על סירה.
Ben-mini
בן "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" הגיע לפגוש את מייקל, נצן לו לעזוב את האי ואז לקח את ג'ק, קייט וסוייר אל ההידרה.
Tom-mini
טום "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" לקח את השבויים לפגוש את בן בדרכם לתחנת ההידרה.
Alex-mini
אלכס "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" לקחה את השבויים לפגוש את בן בדרכם לתחנת ההידרה, במעט אי רצון.
Pickett-mini
דני "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" לקח את השבויים לפגוש את בן בדרכם לתחנת ההידרה.
MsKlugh-mini
בי "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2" לקח את השבויים לפגוש את בן בדרכם לתחנת ההידרה.
Sayid-mini
סעיד "בלרינת הזכוכית" "בלרינת הזכוכית" הגיע לרציף על גבי האליזבת' בחיפוש אחר ג'ק, קייט, סוייר והארלי, יום לאחר שהם עזבו. סעיד השתתף בחילופי יריות עם האחרים כשהם לקחו את סירת המפרש.
Jin-mini
ג'ין "בלרינת הזכוכית" "בלרינת הזכוכית" הגיע לרציף על גבי האליזבת' בחיפוש אחר ג'ק, קייט, סוייר והארלי, יום לאחר שהם עזבו. ג'ין השתתף בחילופי יריות עם האחרים כשהם לקחו את סירת המפרש.
Sun-mini
סאן "בלרינת הזכוכית" "בלרינת הזכוכית" הגיעה לרציף על גבי האליזבת' בחיפוש אחר ג'ק, קייט, סוייר והארלי, יום לאחר שהם עזבו.
Coleen-mini
קולין "בלרינת הזכוכית" "בלרינת הזכוכית" השתתפה בהשתלטות על האליזבת' במהלכה נורתה באורח אנוש בידי סאן.