FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"מספרים"
1X18-HurleyIsland
עונה
פרק

1
18
שידור
2 במרץ 2005
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"מספרים" הוא הפרק השמונה עשר בעונה הראשונה של אבודים. כשהארלי רואה את המספרים על המפות של רוסו, הוא נזכר שהוא ראה אותם בעבר, מה שגורם לצאת לג'ונגל בעקבות האישה הצרפתייה. במקום אחר, לוק מבקש את עזרת קלייר בבניית משהו. הפלאשבקים בפרק מתרכזים במסע של הארלי אל מקור המספרים המקוללים, לאחר שהוא זכה איתם בלוטו.

על האי עריכה

הארלי מבחין במספרים שהיו על המפה שסעיד לקח מרוסו (בפרק "בידוד") שהם אותם מספרים איתם זכה בלוטו, הוא גונב את המפה מסעיד, ומחליט ללכת מהר לאוהל של רוסו. לאחר שסעיד מבחין שגנבו לו את המפה ושהארלי נעלם, הוא ג'ק וצ'ארלי יוצאים אחריו ופוגשים אותו בדרך. הם ממשיכים לחפש את האוהל של רוסו כדי להביא בטריות שיעזור להם לשדר אותות מהרפסודה. בהמשך, הארלי נתקל ברוסו ושואל אותה אודות המספרים. רוסו מסבירה לו שהספינה שלהם קלטה שדר שמשמיע את המספרים האלו ולכן הצוות שלה שינתה את המסלול כדי לחקור את המקרה ולבסוף הם מצאו את השדר שמגיע ממגדל השידור מעל הסלע השחור. הם המשיכו לחקור את משמעות המספרים אך אז פרצה מחלה שגרם למותם של כל הצוות. מאוחר יותר היא שינתה את השדר לשדר של האות מצוקה שמוזכר בפרק "פיילוט - חלק 2". הארלי מגלה לה שהמספרים מקוללים, ולרוסו נופלת האסימון ומבינה שהמספרים הם אלה שהביאו אותה לאי. הארלי חוזר ממנה עם בטריה.

ג'ון לוק בונה עריסה לתינוק של קלייר.

בסוף הפרק רואים את המספרים חרוטים על הצוהר.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.