Lost
Advertisement
Stub.png מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub.png
מיכאיל באקונין
 
 
מיכאיל באקונין
מגולם ע"י
אנדרו דיווף
{{{ליהוקנוסף}}}
נראה לראשונה
נראה בפעם האחרונה
הופעות
איזכורים
{{{אוזכר}}}
מספר פרקים
{{{מספר}}}
{{{שמע}}}
פרק/ים על הדמות

שם מלא
מיכאיל באקונין
שמות נוספים
גיל
35
תאריך לידה
[[ציר הזמן|]]
תאריך המוות
מקור
קייב, אוקראינה
מקצוע
חייל לשעבר בצבא הסובייטי
היה באוסטרליה...
היה במטוס...
היה על האי...
{{{סיבהאי}}}
בני משפחה
קשר
{{{קשר}}}

מיכאיל מתגורר באחת מהתחנות של דהארמה הנקראת בשם "הלהבה" - תחנה האחראית על הקשר עם העולם החיצון. מיקאיל אמר על עצמו שהוא אוהב להתבודד ולכן בחר בתפקיד זה.

מיכאיל נראה בפעם הראשונה דרך אחד המסכים מתחנת הפנינה בעודו מבין שצופים בו הוא מנטרל את המצלמה.

כאשר לוק, קייט וסעיד מגיעים לתחנה מיכאיל טוען שהוא האחרון שנשאר מפרוייקט דהארמה אך לבסוף מתגלה כאחד מהאחרים.

בסוף העונה השלישית, מיכאיל הקריב את עצמו במסגרת מילוי פקודות שנתן לו בן.

Advertisement