Lost
Advertisement

מיטלוס מדעים, אשר נקראת גם מעבדות מיטלוס, היא חברת קש שהוקמה ע"י האחרים במטרה לגייס אנשים אל האי. החברה הייתה קיימת כבר בשנת 1972, ואולי אף לפני, מה שמעיד ש'העוינים' עשו בה שימוש.

MittelosLogo.jpg

החברה מוצגת בפרק "לא בפורטלנד" כאשר ריצ'ארד אלפרט מוצג כנציג החברה המנסה לשכור את שירותיה של ג'ולייט בורק. במקור, היא דחתה בנימוס את הצעתו של ריצ'ארד בטענה שבעלה לשעבר, אדמונד בורק, לא יאפשר לה לעבוד שם. היא טענה בציניות שהיא תוכל לעבוד בחברה רק אם הוא ייפגע ע"י אוטובוס. לאחר שאדמונד אכן נפגע ע"י אוטובוס, ריצ'ארד אלפרט חזר אל ג'ולייט, כאשר הפעם הוא מלווה ע"י אית'ן רום, אותו הציג כעמית לעבודה, והצליח לגייס אותה, בטענה שהעבודה תיארך רק שישה חודשים. ריצ'ארד טען תחילה שמקום המעבדות הוא בפורטלנד, אך לבסוף הוסיף שהמעבדות נמצאות באיזור מבודד ומרוחק.. ג'ולייט הוסיפה שאף אחד בקהילת הרפואה לא שמע על מעבדות מיטלוס. לפני שנלקחה אל האי, ג'ולייט נסעה לפגישה ב'הראראט תעופה' (לכאורה, חברת קש נוספת של האחרים).

30 שנים קודם לכן, כאשר ג'ון לוק היה ילד, ריצ'ארד אלפרט דיבר בטלפון עם המורה למדעים שלו, גלרט, ושלח לו עלון ובו מידע על קייטנת מדעים של החברה. לוק דחה את ההזמנה וטען שהוא אינו רוצה להיות מדען, בטענה שזו הסיבה שתלמידים אחרים מציקים ויורדים עליו כל הזמן.

עובדי החברה[]

טריוויה[]

  • המילה 'מיטלוס' באנגלית היא אנאגרמה למושג 'זמן אבוד'.
  • השם 'מיטלוס' דומה לשמו של נשיא קרו האנסו לשעבר, תומאס מיטלוורק.
  • המילה 'מיטלוס' מזכירה מילה גרמנית, בעל שם דומה, שפירושו חסר אמצעים.
  • לוגו החברה הוא בעל צורה של שתי משושים. אולי רמז לצורת המשושה של יוזמת דהארמה.
  • המילה 'מיטלוס' מזכירה מילה קוריאנית שפירושה 'ללכת מתחת'...

שאלות שלא נענו[]

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות
  • מדוע האחרים משתמשים בחברת 'מיטלוס' כחברת קש?
Advertisement