FANDOM


HatchComputer2

מחשב הברבור

מחשב הברבור היה ממוקם בתחנת הברבור של יוזמת דהארמה ושימש להכנסת המספרים כל 108 דקות כפי שהורה סרטון ההכוונה של הברבור. ההנחה היא שהמחשב היה בן 30 שנה כאשר נמצא על ידי הניצולים. המחשב היה מורכב מהתקנים איכותיים, ועל המסך נראה הסמן ">:" מהבהב.

תקשורת עריכה

בחלק החסר של סרטון ההכוונה שנמצא על ידי אקו שחובר אחר כך על ידי לוק, הוזהרו הצופים בו כי המחשב אינו מיועד לשום שימוש אחר מלבד הקלדת המספרים, ושאין להשתמש בו בכדי ליצור קשר עם העולם החיצון. למרות זאת, התעלם מייקל מהאזהרות, וכאשר שהה במשמרת להכנסת המספרים, השתמש במחשב כדי ליצור קשר עם מישהו שנראה לו כבנו וולט. סביר להניח שהותקנה באי רשת אשר שימשה לתקשורת בין המחשבים בתחנות הדהארמה.

הנזק שנגרם למחשב עריכה

Execute

מקש האנטר של מחשב הברבור

כאשר גילו הניצולים את הצוהר, אירעה תקרית שגרמה לדזמונד לירות בטעות כדור על המחשב, אשר גרמה להשבתתו הזמנית. ("התמצאות"). לאחר שלא הצליח לתקנו, נכנס דזמונד לפאניקה ונמלט מהתחנה.

לאחר חזרתו לתחנה של דזמונד, בשלב מאוחר יותר, הפיל לוק את המחשב ושבר אותו כדי למנוע את המשךהקלדת המספרים, דבר אשר גרם לדזמונד להפעיל את מנגנון האל כשל שגרם לקריסת תחנת הברבור.

סימולטורעריכה

ישנו אתר המציע להורדה סימולטור של מחשב תחנת הברבור בסימולטור תוכלו:

  • להקיש את הקוד
  • לכתוב פקודות למחשב
  • "לדבר" עם תחנות אחרות

לכניסה לאתר לחצו כאן

ראו גםעריכה

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.