FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"לכל הבוקרים הטובים ביותר יש בעיות-אב"
1X11-JackFlash
עונה
פרק

1
11
שידור
8 בדצמבר 2004
הבזק לפנים
הבזק לאחור
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"לכל הבוקרים הטובים ביותר יש בעיות-אב" הוא הפרק האחד עשר בעונה הראשונה של אבודים. כשהם מגלים שאית'ן לא היה המטוס, הניצולים ממהרים לחפש אחרי קלייר וצ'ארלי הנעדרים, ומבינים שהם נחטפו. מי שמוביל אחר החיפוש הוא ג'ק, שמרגיש אשם לאחר שלא האמין לקלייר שהיא בסכנה. הפלאשבקים בפרק מתרכזים בהחלטה של ג'ק לעמוד בפני אביו ולהילחם בשביל "הדבר הנכון".

על האי עריכה

KateJackCharlieJungle1x11

ג'ק וקייט מתחילים לאבד תקווה ביכולתם להחיות את צ'ארלי.

לאחר שהארלי מגלה שאית'ן לא היה בטיסת אושיאניק 815, ג'ק, לוק, קייט ובון רצים לחפש אחר אית'ן ולמצוא את צ'ארלי וקלייר שלא נראים בשטח זמן מה מחשד שאית'ן עלול לפגוע בהם. בדרך הם מתפצלים לשתי קבוצות, האחת לוק ובון השניה ג'ק וקייט, ג'ק פוגש בדרך את אית'ן אך אית'ן מתגבר עליו ומצליח להיעלם שוב, ג'ק וקייט ממשיכים בחיפוש ולבסוף מוצאים את צ'ארלי קשור ותלוי על עץ ללא הכרה, ג'ק מבצע במאמץ רב החיאה עד שפתאום צ'ארלי מתעורר. צ'ארלי מספר ש"הם רצו רק את קלייר".

בינתיים לוק ובון ממשיכים לחפש בג'ונגל לתוך הלילה, במהלך החיפוש הם נתקלים בברזל מרובע על פני הקרקע (פתח הצוהר).