FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
"יציאת מצרים, חלק 1"
The Raft 2
עונה
פרק

1
23
שידור
18 במאי 2005
הבזק לפנים
{{{פלאשפורוורד}}}
הבזק למרחב
{{{מרחב}}}
יום
דמות מרכזית
{{{מרכזית}}}
בוים ע"י


"יציאת מצרים, חלק 1" הוא הפרק העשרים ושלוש בעונה הראשונה של אבודים. רוסו מגיעה על החוף עם אזהרה שהאחרים באים, מה שאומר שכולם בסכנה. כדי להגן על הקבוצה רוסו מובילה את ג'ק וקבוצה של הניצולים אל הסלע השחור, שם יש דינמיט. ג'ק מקווה שהם יוכלו לפוצץ את דלת הצוהר, ולהתחבא בפנים עד שהאיום יעבור. במחנה, הניצולים מכינים את הרפסודה לשילוח. הפלאשבקים מראים מספר דמויות בסידני לפני שהן עולות לטיסה הגורלית.

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.