FANDOM


Ledger

יומן הקברניט של הסלע השחור היה יומנו של הקצין הראשון באוניית המפרש הסלע השחור. זהו ספר עבה, שחוק, בעל כריכה מעור, אשר המילה יומן מוטבעת באותיות זהב בכריכתו.

מבחינת העולם שמחוץ לאי, יומן הקברניט הוא הפריט היחידי ששרד את מסעה האחרון של האונייה, אשר נחשבה כאבודה בים על כל צוותה, לאחר שיצאה מנמל פורטסמות' שבאנגליה, ב-22 במרץ 1845, למשימת סחר עם ממלכת סיאם. היומן נתגלה בשנת 1852, בין פריטיהם של שודדי-ים בסיינט מארי, אי לחופי מדגסקר, איזור שהיה ידוע כגן עדן לשודדי-ים באותה תקופה. בסופו של דבר, הגיע היומן לרשותו של טובארד האנסו.

תכולת היומן מעולם לא נודעה לציבור, ואף לא לאיש מחוץ למשפחת האנסו, עד ליום בו נמכר במכירה פומבית בעיר סאות'פילד בשנת 1996, כפריט מספר 2342, בסכום של 380,000 לירות שטרלינג. רוכש היומן היה צ'ארלס ווידמור. ("הקבוע")


טריוויה עריכה

היומן מוזכר ע"י אוסקר טאלבוט, בפרק 5 של משחק המציאות החלופית מצא את 815. טאלבוט עבד בסניף של תאגיד ווידמור, וטען שהיומן מוחזק אצל מעסיקיו.


שאלות שלא נענו עריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות


  • מדוע מכרה משפחת האנסו את הפריט הנדיר, הקשור לאוניית הסלע השחור?
  • מה מכיל היומן?
  • כיצד הגיע היומן לאי מדגסקר?
  • מדוע התעניין צ'ארלס ווידמור ביומן?
  • מי היה האדם האחר במכירה הפומבית אשר התעניין ביומן, ומדוע?
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.