FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק להרחבה משמעותית. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub
Dharma-logo

לוגו כללי של יוזמת דהארמה

יוזמת דהארמה (באנגלית ראשי תיבות של: אגף להיורסטיקה ומחקר על יישומים גשמיים) היא פרוייקט מדעי רחב היקף שבשנות השבעים ותחילת שנות התשעים היה בעל נוכחות חזקה על האי. ליוזמה לוגו מתומן בשחור ולבן, שבדרך כלל מציג במרכזו את סמלה של אחת מתחנות היוזמה. הלוגו מופיע על כל הפריטים של היוזמה, החל ממכוניות, עבור בקורנפלקס וכלה בכריש...

היוזמה נגלית לצופים לראשונה עם הכניסה לתחנת הברבור בתחילת העונה השנייה. דזמונד היום, השוהה בתחנה מזמין את ג'ון לוק וג'ק שפרד לצפות בסרטון ההכוונה של הברבור. הסרטון מספק מידע רב על תולדות היוזמה. כך למשל, שהיוזמה נוסדה בתחילת שנות השבעים על ידי ג'ראלד וקארן דה גרוט, שני חוקרים מאוניברסיטת מישיגן בארה"ב. מטרת היוזמה היתה "לפתח שדה מחקר בקנה מידה גדול, אשר יאפשר לחוקרים מרחבי העולם לערוך ניסויים במטאורולוגיה, פסיכולוגיה, פאראפסיכולוגיה, זואולוגיה, אלקטרומגנטיות וחברה אוטופית". היוזמה נתמכה פיננסית על ידי קרן האנסו בראשות התעשיין והנדבן הדני אלבר האנסו. משחק המציאות החלופית חווית אבודים מלמד כי קרן האנסו קטעה את תמיכתה הכלכלית ביוזמה ב 1987.

היוזמה באה אל קיצה על האי ב"טיהור", אירוע שהביא למותם של רוב חבריה על האי בידי בנג'מין ליינוס והעוינים. ב 2008 נעשה נסיון להחיות את היוזמה בפרויקט הגיוס של יוזמת דהארמה, אולם הפרויקט נזנח עקב קשיים כלכליים.


Namaste-Ben

שלט על הרציף המברך את הבאים לאי

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.