FANDOM


שידוריםעריכה

  • אבודים משודרת באירלנד בערוץ RTÉ2.

דירוגעריכה

צופיםעריכה

עונה 1עריכה

Date שם הפרק צופים TV Chart Position
23/05/05 "פיילוט, חלק 1" 414,000 #1
23/05/05 "פיילוט, חלק 2" 329,000 #3
30/05/05 "טאבולה ראסה" 350,000 #1
06/06/05 "הליכה" 242,000 #5
13/06/05 "ארנב לבן" 245,000 #3
20/06/05 "בית השמש העולה" 290,000 #2
27/06/05 "העש" 244,000 #2
04/07/05 "איש ההונאה" 250,000 #2
11/07/05 "בידוד" 269,000 #2
18/07/05 "גודל על ידי אחר" 269,000 #3
25/07/05 "לכל הבוקרים הטובים ביותר יש בעיות-אב" 271,000 #3
01/08/05 "מה שזה (התיק) לא יהיה" 213,000 #4
08/08/05 "לבבות ומחשבות" 293,000 #3
15/08/05 "מיוחד" 256,000 #2
22/08/05 "השיבה הביתה" 269,000 #5
22/08/05 "מחוץ לחוק" 296,000 #3
29/08/05 " ...בתרגום" 206,000 #8
29/08/05 "מספרים" 277,000 #2
05/09/05 "אל מתוך המכונה" 287,000 #5
05/09/05 "אל תפגע" 326,000 #3
12/09/05 "Lost: the Journey" 348,000 #2
12/09/05 "טובת הכלל" 429,000 #1
19/09/05 "נולדה לברוח" 365,000 #3
19/09/05 "יציאת מצרים, חלק 1" 427,000 #2
26/09/05 "יציאת מצרים, חלקים 2 ו-3" 369,000 #3
26/09/05 "יציאת מצרים, חלקים 2 ו-3" 433,000 #1


עונה 2עריכה

Date שם הפרק צופים TV Chart Position
06/02/06 "Destination Lost" 378,000 #2
06/02/06 "איש מדע, איש אמונה" 471,000 #1
13/02/06 "נסחפים בזרם" 332,000 #2
20/02/06 "התמצאות" 386,000 #3
27/02/06 "כולם שונאים את הוגו" 394,000 #1
13/03/06 "...ונמצא" 344,000 #2
20/03/06 "ננטשה" 352,000 #3
27/03/06 "48 הימים האחרים" 482,000 #1
03/04/06 "התנגשות" 397,000 #2
10/04/06 "מה קייט עשתה" 386,000 #3
17/04/05 "Lost Revelation" 281,000 #7
17/04/06 "מזמור כ"ג" 373,000 #4
24/04/06 "קבוצת הצייד" 355,000 #3
01/05/06 "אש + מים" 347,000 #4
08/05/06 "ההונאה הגדולה" 326,000 #4
15/05/06 "אחד מהם" 312,000 #5
22/05/06 "חופשת לידה" 305,000 #3
29/05/06 "האמת כולה" 263,000 #3
05/06/06 "נעילה" 277,000 #5
12/06/06 "דייב" 326,000 #4
19/06/06 "אות מצוקה" 347,000 #4
26/06/06 "שניים לדרך" 313,000 #5
03/07/07 "?" 334,000 #5
10/07/07 "שלוש דקות" 313,000 #2
17/07/06 "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2": Part One" 332,000 #2
24/07/06 "לחיות ביחד, למות לבד, חלקים 1 ו-2": Part Two" 374,000 #2


עונה 3עריכה

Date שם הפרק צופים TV Chart Position
30/10/06 "Lost: A Tale of Survival" 187,000 #14
31/10/06 "בין שתי ערים" 313,000 #2
07/11/06 "בלרינת הזכוכית" 354,000 #2
14/11/06 "הנחיות נוספות" 361,000 #3
21/11/06 "כל אדם לעצמו" 345,000 #3
28/11/06 "מחיר החיים" " 294,000 #4
05/12/06 "אני מסכימה" 335,000 #2
12/02/07 "לא בפורטלנד" 292,000 #5
19/02/07 "הבזקים אל מול עינייך" 278,000 #7
26/02/07 "גר בארץ נוכרייה" 239,000 #12
05/03/07 "טרישה טאנקה מתה" 280,000 #11
12/03/07 "הקלד 77" 268,000 #8
19/03/07 "משלוח אוויר" 204,000 #14
26/03/07 "האיש מטלהאסי" 255,000 #6
02/04/07 "חשיפה" 285,000 #5
09/04/07 "נותרה מאחור" 258,000 #9
16/04/07 "אחת מאיתנו" 288,000 #5
23/04/07 "מלכוד-22" 276,000 #7
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.