FANDOM


הקלטת של בן
4x06 RedSoxTape

{{{תיאור}}}

הופעה אחרונה
הופעה ראשונה

בבעלות
נמצא ע"י
היה בשימוש ע"י
בן ליינוס

בקלטת של בן הוצג צ'ארלס ווידמור בפני לוק לראשונה. בן ליינוס וג'ון לוק צפו בקלטת לאחר שבן נתן ללוק את הקוד לכספת שבה אוכסנה קלטת הוידאו. ("האישה האחרת")

Widmore Video 2

תמונה מקטע הוידאו על צ'ארלס ווידמור שבן הראה לג'ון. ("האישה האחרת")

בקלטת ניתן לראות את צ'ארלס ווידמור יוצא ממכוניתו ותוקף אדם שעיניו קשורות, שזוהה על-ידי בן כאחד מהאחרים שהיה חסר מזל מספיק כדי להילכד בידי הארגון של ווידמור. בסוף קטע הוידאו ווידמור מסתכל כלפי מעלה, כאילו הוא הבחין באדם שצילם את האירוע. על-פי דבריו של בן, ווידמור חיפש אחר מידע על האי.

Benvideosafepainting-4x06

הציור שכיסה את הכספת שהכילה את קלטת הוידאו. ("האישה האחרת")

התווית שעל הקלטת סומנה בצירוף "רד סוקס", שהיא קבוצת בייסבול אמריקאית. בן הסביר שהוא הקליט את קטע הוידאו על המשחק של הקבוצה. ("האישה האחרת") קודם לכן, בן הראה לג'ק שפרד קטע מוקלט מהניצחון של הקבוצה בוסטון רד סוקס באליפות העולם בשנת 2004. ("בלרינת הזכוכית")

שאלות שלא נענועריכה

אירועים מסתוריים
  1. אין לענות פה על השאלות.
  2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות
  • איפה ומתי התרחשו האירועים שבקלטת?
  • מי היה ה"אחר" שווידמור היכה בקלטת?
    • האם אותו "אחר" נותר בחיים?
  • מי צילם את קטע הוידאו?
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.