FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לאבודימפדיה ע"י עריכתו.
Stub

מפת מגדל השידור של בן עריכה

בן מחזיק באחת המפות של האי שהשתמש בה לסמן את הדרך שלו ושל אלכס כדי להיתקל בכוונה בניצולים בדרכם שלם למגדל השידור. הוא עשה זאת על ידי שרטוט 2 קווים ישרים (אחד ממחנה החוף ואחד ממיקום האחרים) בעזרת עיפרון אדום מסביב למפה. ("מבעד למראה, חלקים 1 ו-2")

בנוסף, הצריפים ותחנת הפנינה גם מוצגים במפה

Lost-ben-map3

שיחזור של המפה המלאה שניתן לראותה בתכנית


מפת הבלון של בן עריכה

Benmap

המפה השלמה אל הבלון

אחרי שסירב להביל את הניצולים לבלון המשוער שלו ששיך למעשה להנרי גייל המקורי, בן צייר את המפה לאחר שאנה לוסיה הציבה בפניו אולטימטום המפה מציינת מקומות גיאוגרפיים מגוונים על האי שמכלילים את ההרים, הג'ונגל, היער, רכס, נחל, וצוק.

המפה של בן אל המקדש עריכה

Bens Temple Map

מפת המקדש

בן נותן לאלכס מפה אל המקדש. ("פגוש את קווין ג'ונסון") לפי המפה, המקדש נמצא צפון מערבה לצריפים, לא רחוק מהחוף.

טריוויהעריכה

RadioMapCombined

מפות עם שינויים קטנים של קווים אדומים ב 22:53 ו 36:28 המראים את נקודת המפגש של שני הקווים שליד המגדל.


Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.