FANDOM


המפה של דניאל
4x06 DANIELSMAP

המפה של רוסו אל המקדש

הופעה אחרונה
הופעה ראשונה

נמצאה ע"י
היתה בשימוש ע"י


המפה של דניאל היא מין דיאגרמה שצויירה ביד והייתה בשימוש דניאל פאראדיי ושארלוט לואיס בשביל למצוא את הסערה על האי ("האישה האחרת")

סיזר מצא אותה לאחר מכן בתיקייה שכללה מפות ופתקים נוספים במתקן ההידרה .למפה נוספו בשלב מסויים גם הירוגליפים.
DanMap

המפה השונה של דניאל כפי שנראתה בחייו ומותו של ג'רמי בנת'ם

המפה כוללת::

  • לוגו של תחנת הסערה
  • סימון של האות "מ" בתוחך עיגול (שכנראה הכוונה ל"מחנה החוף")
  • שלושה איזורים "לא ידועים"
Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.