FANDOM


לפרק מספרים ראה: מספרים.
Thenumbers

המספרים 42 23 16 15 8 4 הם אחד מקווי העלילה המרכזיים בסדרה. המספרים מופיעים לראשונה בעונה הראשונה, אז הארלי משתמש בהם בכרטיס הלוטו והופך למולטי-מיליונר. את רצף המספרים הזה שומע הארלי מלנארד, חולה שאושפז עימו בבית החולים הפסיכיאטרי. אולם לאחר הזכייה מתרחש רצף אירועים מצערים להארלי והוא מתחיל להאמין שהמספרים נושאים קללה. דניאל רוסו מספרת להארלי כי שדר רדיו שחזר על המספרים שוב ושוב היה הגורם שמשך אותה ואת חברי המשלחת שלה להפליג לכיוון האי ולהתרסק עליו. בפרק הסיום של העונה הראשונה הארלי מבחין במספרים חרוטים על צידו החיצוני של הצוהר. בעונה השנייה מתגלה שהמספרים הם הקוד שיש להקיש במחשב בתחנת הברבור כל 108 דקות (42+23+16+15+8+4=108). הכנסת המספרים למחשב ולחיצה על כפתור "בצע" איפסה את השעון ל 108 מחדש. אם לא הוקש הקוד, הספרות בשעון מתחלפות להירוגליפים בצבע אדום. בשלב זה עדיין ניתן להשלים את הקשת המספרים, אך השתהות עלולה לגרום לפריקת האנרגיה האלקטרומגנטית האצורה באי. התרחשות כזו קרתה ב22 לספטמבר 2004 היום בו דזמונד עזב את התחנה כדי לעקוב אחרי קלווין, היום בו התרסקה טיסה 815 של אושיאניק על האי. הצוות של הברבור היה אמור להתחלף כל 540 ימים (108X5), כלומר, כל צוות היה צריך להזין את המספרים לפחות 7,200 פעמים.


המספרים באבודים עריכה

הופעת המספרים

 • דברי ליאונרד בבית המשוגעים על המספרים,הוא במקור שמע אותם מסם טומי,חברו, כאשר הם היו ביחד בחיל הים של האוקיינוס השקט. ("המספרים")
 • הזכייה בהגרלת הלוטו של הארלי כללה מספרים אלה. ("מספרים")
 • שדר של קורדינציאת המספרים האלו הובילה את דניאל רוסו לאי. ("מספרים")
 • הערות של דניאל על דפי נייר,יחד עם נוסחה מתמטית המכילה את המספרים.("מספרים")
  Lotto ticket

  כרטיס הזכייה של הארלי בלוטו

 • על הכניסה של תחנת הברבור המספרים מופיעים.( "יציאת מצרים - חלק 2")
 • המספרים המוכנסים כל 108 דקות למחשב של תחנת הברבור. ( "נסחף בזרם")
 • על התרופה שדזמונד הכניס לתוך הזרוע שלו. ( "איש מדע, איש אמונה"), ( "התמצאות")
 • על הצלוחית שבה השתמשו כחלק מהטיפול הרפואי של קלייר. ( "יציאת מצרים - חלק 2")
 • כאשר המכונית של הארלי התקלקלה ראו את מד מהירות (ב קמ"ש) עובר מ 16 ל 15 ל 8 עד 4. גם לוח המחוונים הציג טמפרטורה של 23 מעלות צלסיוס ו 42 ק"מ על מד מרחק. ( "יציאת מצרים - חלק 2")
 • הארלי ראה 6 שחקניות מהעבר של הבנות לצוות כדורגל בשדה התעופה, לכל אחת יש מדים של המספרים. ( "יציאת מצרים - חלק 2")
 • המספרים הופיעו על המקל של אקו.
 • הניסיון של קייט לברוח סוכם בתיק מספר:4815162342 (4x4)

סהכ' אושייניק 6 שהו 108 ימים על האי.

 • על המחשב של אנשי תחנת המעקב הופיע המספר 741880(מכפלה של כל המספרים המקוללים)
 • כשג'ייקוב הכין רשימת אנשים שיכולים להחליף אותו, האנשים שנשארו היו האנשים במספרים "42 23 16 15 8 4"

שאלות שלא נענועריכה

אירועים מסתוריים
 1. אין לענות פה על השאלות.
 2. השאלות צריכות להיות פתוחות וניטראליות: לא להציע תשובה.
לתיאוריות של צופים בנוגע לשאלות אלו, ראה: תיאוריות