FANDOM


Tailies 2

הזנביים

"הזנביים" הוא כינוי שניתן לניצולים שישבו בחלקה האחורי של טיסת אושיאניק 815. חלקו האחורי של המטוס, הזנב, נתלש בעקבות ההתפרקות באוויר וצנח למים בצידו המערבי של האי, בניגוד לחלקו האמצעי שהתרסק על חוף בצידו הדרומי המרוחק של האי. קבוצת הזנביים מנתה לאחר ההתרסקות 22 ניצולים. ללא ידיעתם, פעל בקרבם מרגל משורות 'האחרים', שהצטרף אליהם דקות מעטות לאחר ההתרסקות. אנה לוסיה לקחה על עצמה את להנהיג את הקבוצה.


על האי עריכה

TailiesBackground2

הזנביים יושבים על החוף ("48 הימים האחרים")

בלילם הראשון על האי, שלושה 'זנביים' נחטפו ע"י צוות של 'האחרים'. בפעולה נהרגו שני 'אחרים'. ה'זנביים' החליטו להישאר על החוף ולשמור על אש דולקת כאות לצוותי חילוץ שעלולים להגיע לאי. ארבעה 'זנביים' מתו ביום שלמחרת מפצעיהם. שבועיים לאחר ההתרסקות, האחרים תקפו שוב, כאשר הם חוטפים הפעם תשעה 'זנביים', ביניהם שני ילדים, אמה וזאק. שניים מתוך תשעת החטופים הצטרפו מאוחר יותר לשורות האחרים, כפי שנראו מאוחר יותר כניצבים בקבוצת האחרים (סעיפים 8 ו-9). בתקיפה זו נהרג 'אחר' נוסף. לאחר התקיפה הזו, ה'זנביים' החליטו לעזוב את החוף ולעבור לג'ונגל.

ביום ה-15 לשהייתם על האי, ה'זנביים' הקימו מחנה ליד נחל קטן. ניצול בשם נת'ן הוחזק כאסיר בבור אירעי, והורעב ע"י אנה לוסיה, כיוון שהאמינה שהוא המרגל. לאחר שאיימה עליו כי תכרות את אצבעותיו, הוא שוחרר ע"י גודווין, אשר שבר את מפרקתו וטען מאוחר יותר שהוא ברח. לאחר היעלמותו של נת'ן, ה'זנביים' עזבו את ג'ונגל.

ביום ה-27 לשהייתם על האי, ה'זנביים' עברו להתמקם בתחנת דהארמה הנטושה, החץ. בתחנה הם מצאו מכשיר קשר. גודווין ואנה לוסיה לקחו את מכשיר הקשר וטיפסו לאיזור גבוה במטרה לנסות ולמצוא קליטה. אנה לוסיה התעמתה עם גודווין כאשר הבינה כי הוא המרגל והרגה אותו במריבה שהתפתחה ביניהם. לפי דבריו של בן, גודווין אהב את אנה לוסיה ואף תמך בדיעה שהיא "ראויה" (כנראה להפוך לחברה בקבוצת 'האחרים').

ביום ה-45 לשהותם על האי, ה'זנביים' לכדו את סוייר, מייקל וג'ין (בחושבם בטעות שהם אחרים) כאשר השלושה נשטפו אל החוף. בתחילה, השלושה הוחזקו בבור האירעי, ולאחר מכן הובאו אל תחנת החץ.

כאשר נחשף דבר קיומם של ניצולי גוף המטוס, ה'זנביים' החליטו לצאת למסע לרוחבו של האי, קרוב ככל האפשר לקו החוף, כאשר הם נאלצים לנשוא את סוייר הפצוע. זמן קצר לפני שהגיעו למחנה החוף, סינדי נעלמה, ובמהומה שפרצה לאחר מכן, אנה לוסיה ירתה והרגה בטעות את שאנון.

לבסוף, כאשר קבוצת ה'זנביים' התאחדה עם ניצולי גוף המטוס, נותרו רק 4 'זנביים': אנה לוסיה, מר אקו, ליבי וברנרד. לאחר רציחתם של אנה לוסיה וליבי, ומותו של אקו, נשאר ברנרד הניצול היחיד מהקבוצה שאינו מת ואינו שבוי (למעשה, בעת ההתרסקות, הוא שהה בחלק הזנב רק בכדי להשתמש בשירותים). חמישה 'זנביים' שנלכדו הצטרפו לאחרים: סינדי, אמה, זאק ועוד שני ניצבים (סעיפים 8 ו-9).

מצבם ושמותיהם של ניצולי זנב ידועים עריכה

מאמר ראשי: רשימה של ניצולים בקבוצת הזנב


קריאה נוספת עריכה

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.