FANDOM


DADADADA

התפרקות המטוס באוויר כפי שנראה מהצריפים ב"בין שתי ערים"

ההתפרקות באוויר קרתה למטוס טיסת אושיאניק 815 לפני שהמטוס התרסק על האי בספטמבר 22, 2004.

ההתפרקות נגרמה בעקבות כוח אלקטרומגנטי עצום שפרץ מתוך תחנת הברבור.

סדרת התפרקויות האוויר של טיסת אושיאניק 815עריכה

התרסקות החלקים ומקומם על האיעריכה

מס' חלקים מהשאריות של טיסת אושיאניק 815 נמצאו קרוב ובתוך האי. כמה מהמקומות האלו התגלו, ובכמה אפילו ביקרו שנית, בין העונה הראשונה לעונה הרביעית

Lost pilot a370

שאריות תא הטייס שהתרסק. מתוך "פיילוט, חלק 1"

Oceaniccontrails

מתוך בין שתי ערים

Lost 48 days tail lands

התרסקות זנב המטוס מתוך 48 הימים האחרים

Oceanicbreakoutside

הההתפרקות המלאה כפי שנראית מחוץ ל"צריפים" בפרק "בין שתי ערים"

תא הטייסעריכה

תא הטייס התרסק בתוך הג'ונגל, קרוב לחוף היכן שהתרסק החלק האמצעי של המטוס.פיילוט - חלק 1

החלק האמצעיעריכה

החלק האמצעי התרסק בחוף בצד השני של האי מהמקום בו התרסק זנב המטוס. .("פיילוט, חלק 1")

(הערה: ההתרסקות הממשי של תא הטייס והחלק האמצעי מעולם לא נראה בסדרה עד כה)

זנב המטוסעריכה

זנב המטוס התרסק באוקיינוס לא רחוק מהחוף, כיוון הנפילה שלו היה לכיוון החוף.

זנב המטוס התרסק בצורת " אף למעלה" בעמדה של תנאי נסיעה שאולי הרבתה את הסיכויים של הזנביים לשרוד. רגע אחד לאחר שזנב המטוס פגע, , חתיכת שבר מהמטוס שמוצתת באש פוגעת חזק במים. הירי נגמר עם מושב שמתגלגל ישירות לתוך נקודת המבט של המצלמה.("48 הימים האחרים")

Community content is available under CC-BY-NC-ND unless otherwise noted.